Saj se ne bližajo lokalne volitve, mar ne?

nairaland.com

Potem ko so na Mestni občini septembra objavili razpis za višjega svetovalca v Odseku za mednarodne odnose in protokol v Kabinetu župana, višjega svetovalca za vodjo glavne pisarne v Odseku za splošne zadeve v Sekretariatu mestne uprave; oktobra za višjega svetovalca v Odseku za prostorske planske akte (Oddelek za urejanje prostora) in
sedem prostih delovnih mest za redarsko delo; novembra za višjega svetovalca v Oddelku za zaščito, reševanje in civilno obrambo, se je župan očitno odločil okrepiti tudi prometno področje mestne uprave.
Kot izhaja iz javnega razpisa, je tokrat na voljo mesto podsekretarja, ki bo vodja Odseka za promet v Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet.

Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in štirimesečnim poskusnim delom. In kaj mora kandidat formalno izpolnjevati?

– najmanj specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja), visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), – najmanj magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja);
– najmanj 6 let delovnih izkušenj;
– opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– znanje uradnega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

V dveh mesecih je torej razpisano že 12. prosto delovno mesto v mestni upravi. Saj se ne bližajo lokalne volitve, mar ne?

S. L. P.