V torek 19. marca je v Evropska poslanka Romana Tomc skupaj z zvezo katoliških družinskih združenj v Evropi (FAFCE) v Evropskem parlamentu organizirala konferenco o demografiji z naslovom: “Investiranje v družino, investiranje v prihodnost”.

Poleg Romane Tomc sta na konferenci sodelovala tudi poslanca Margarita de la Pisa Carrion in  Joachim Kuhs, predstavnik kabineta Dubravke Šuice, Toma Šutić in generalni direktor FAFCE, Nicola Speranza.

Namen konference je bilo opozoriti na pomembnost demografskih težav, s katerimi se sooča Evropska unija. Govorci so se strinjali, da so za reševanje demografskih izzivov ključne ustrezne družinske politike, ki so nujno potrebne za odpravo ekonomskih, socialnih in kulturnih ovir, s katerimi se soočajo starši v njihovi želji pri oblikovanju družine.

Med glavnimi predlogi so bili tako izpostavljeni nepravični davčni sistemi, omejen dostop do materinskega/očetovskega in starševskega dopusta ter diskriminacija na delovnem mestu. Poleg tega pa so vsi sodelujoči poudarili tudi potrebe po zagotavljanju podporne infrastrukture za družine, spodbujanje medgeneracijske solidarnosti in povečanje privlačnosti podeželskih regij. Nenazadnje pa so pomembna tudi pozitivna sporočila, s katerimi bi morali mlade spodbujati k odločitvi za starševstvo.

 

Spletno uredništvo
Vir: pisarna evropske poslanke Romane Tomc