Pravijo, da na mladih svet stoji. Prav zato je Evropska komisija leto 2022 razglasila za evropsko leto mladih.

Cilj tega je bil spodbuditi mlade, da aktivno sodelujejo v družbi in prevzamejo vodilno vlogo pri oblikovanju prihodnosti Evrope. Prizadevali smo si, da nam mladi pomagajo pri sprejemanju mladim prijaznejših politik. Ob današnji razpravi s komisarko Marijo Gabriel smo v Evropskem Parlamentu poskusili odgovoriti na vprašanje, ali je evropsko leto mladih izpolnilo svoje cilje.

Pobude v okviru evropskega leta mladih smo podprli z 8 milijoni evrov iz programa Erasmus+ in evropske solidarnostne enote. V tem letu so se začele tudi vodilne pobude na evropski ravni, kot je ALMA, za pomoč mladim, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, da najdejo pot do trga dela. Youth Hub je tisto spletno mesto, ki je na voljo v 24 jezikih in je zasnovano glede na potrebe mladih, »Youth Talks« pa platforma, s katero želi EU spodbujati dialog med mladimi in evropskimi odločevalci. Na evropski ravni smo imeli več kot 12.000 dogodkov, v Sloveniji 175.

Glavni cilj evropskega leta mladih je bil, da se ne konča s koncem leta ampak je povezava na evropsko leto znanj in spretnosti 2023. Menim, da je dediščina Evropskega leta mladih v številnih primerih dobrih praks, s katerimi moramo nadaljevati. Še naprej je potrebno spodbujati mlade, da se aktivno vključujejo v politične procese in družbeno življenje ter razvijajo svoje spretnosti in sposobnosti.

V Sloveniji obstaja za pomoč otrokom in mladim veliko finančnih vzpodbud. Kljub temu pa veliko mladih odhaja v tujino, saj menijo da v Sloveniji nimajo prihodnosti. Ob tem se moramo vprašati, zakaj je temu tako? Denarja in priložnosti za mlade je v Evropski Uniji dovolj, države pa morajo sredstva izkoristiti tako, da pomagajo mladim. Mladi so namreč prihodnost Evrope, prinašajo nove ideje in svežo energijo za oblikovanje boljših politik. So pomemben del družbe in imajo pravico do vpliva na politične odločitve, ki bodo vplivale na našo skupno prihodnost pri čemer jim mora pomagati tako Slovenija, kot tudi Evropska unija.

Uredništvo
Zapisala Romana Tomc, evropska poslanka