Razpis nagrad Marjana Rožanca za področje športa

Mestna občina Ljubljana bo novembra podelila največ štiri nagrade za področje športa za leto 2017, zato je objavila razpis nagrad Marjana Rožanca.

Pobudo za nagrado, kot pravi razpis, lahko podajo tako člani Komisije za pripravo predlogov za podelitev nagrad Marjana Rožanca kot tudi posamezniki in pravne osebe.

Vsebovati mora:
1. ime in priimek oziroma ime, točen naslov in telefonsko številko pobudnika,
2. ime in priimek, rojstni datum in kraj, točen naslov in telefonsko številko kandidatke oziroma kandidata za nagrado,
3. podrobno utemeljitev pobude ter morebitna mnenja organov in organizacij, ki pobudo podpirajo.
Pobudo je teba poslati na naslov: Mestne občine Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za šport, Komisija za pripravo predlogov za podelitev nagrad Marjana Rožanca, Resljeva 18,
SI-1000 Ljubljana, do vključno 2. novembra 2017 v zaprti kuverti s pripisom »za razpis MR-ne odpiraj«.

In komu so nagrade namenjene? Amaterskim športnikom, športnim pedagogom in delavcem, profesionalnim delavcem v športu in športnim novinarjem za delo v daljšem časovnem obdobju ali za izjemne dosežke v preteklem letu.

Poznate koga? Predlagajte ga.

Vir: ljubljana.si

S. L.