Vir: MOL

Obiskovalce Golovca razveseljuje nova urbana oprema, ki jo je Mestna občina Ljubljana (MOL) v mestnem gozdu namestila v okviru evropskega projekta URBforDAN. V gozdu so namestili informativne, označevalne in usmerjevalne table, lesene klopi, mize in podesta ter vzpostavili več učnih točk.

Osem vstopnih točk

Uredili so osem vstopnih točk, in sicer na lokacijah Center – Hradeckega, Štepanjsko naselje, Hrušica, Bizovik, Orle, Poligon na spodnjem Rudniku, London (Peruzzijeva) in Rakovnik. Tam so postavili informacijske table in na treh lokacijah – Hradeckega, Rakovnik in London – dodali stojala za kolesa.

Foto: MOL

Dve večji informacijski tabli so postavili še znotraj gozda, na dveh ključnih križiščih. V gozdu je po novem nameščenih tudi 30 lesenih stebrov oziroma totemov za usmerjanje obiskovalcev in 13 stebričkov za izobraževanje oz. obveščanje. Med njimi so označene tri gozdne igralnice, ki jih za igro in učenje uporabljajo predvsem okoliški vrtci in šole. Stebrički so opremljeni s QR-kodami, ki vodijo do podrobnejših vsebin na naši spletni strani.

Foto: MOL

Kot so pojasnili na MOL, so tabele in totemi namenjeni predvsem usmerjanju, obveščanju, ozaveščanju in izobraževanju uporabnikov mestnega gozda Golovec. Na tablah je prikazan podroben zemljevid območja in okolice, poteki vseh poti za obiskovalce in njihova navezava na mestno prometno infrastrukturo v okolici mestnega gozda, označene pa so tudi različne zanimive točke.

Posebno pozornost so namenili gozdni pedagogiki in uredili več učnih točk, med katerimi so kot še posebej zanimivi izpostavili gozdni učilnici oziroma učna pripomočka – vitrina za predstavitev avtohtonih drevesnih vrst na Golovcu in gozdni planetarij. Namenjena sta izobraževanju tako otrok in mladine kot odraslih obiskovalcev.

Pri tem so se naslonili tudi na ugotovitve strokovnjakov, da gibanje in dejavnosti v naravi, še posebej v gozdu, spodbujajo razvoj možganov pri otrocih in krepijo njihovo celostno zdravje. Pozitivni učinki rednega preživljanja časa v naravi so vidni na različnih področjih: od izboljšanja gibalnih veščin, miselnih sposobnosti, do večje čustvene stabilnosti, zmanjšane agresivnosti do krepitve socialnih veščin. Poleg tega redni stiki z naravo pripomorejo tudi k oblikovanju odgovornega odnosa do okolja in družbe.

Nove klopi za sedenje in počitek

Na trasi Poti spominov in tovarištva so zamenjali 11 lesenih miz in 30 klopi, na drugih lokacijah pa namestili še dodatnih pet lesenih miz in 20 klopi.

Na MOL posebej opozarjajo, da so klopi namenjene sedenju in počitku, ne pa telovadbi, s katero uporabniki umažejo ali drugače poškodujejo opremo, s čimer odvračajo druge potencialne uporabnike k uporabi te opreme.

Foto: MOL

Dve “tihi” ploščadi za sproščanje

Za sprostitev so namenili še dve novosti – leseni ploščadi, ki so jih namestili na “tihih območjih” pri Malem bajerju na Rakovniku ter ob Dolgem potoku v Štepanjskem naselju.

Kot pojasnjujejo na MOL je namen “tihih” ploščadi, da kljub bližini mesta najdemo kotiček kamor mestni hrup ne seže.

“Mestni gozd Golovec kljub bližini mesta ponuja kotičke, kamor mestni hrup ne seže. Mirni kotički v naravi nam omogočajo, da se umirimo, sprostimo, pozabimo na vsakdanje skrbi in začutimo naravo z vsemi svojimi čutili.” 

Foto: MOL

Skrb za novo opremo

Na MOL pa vse obiskovalce prosijo za spoštljivo vedenje na tem območju ter skrb za novo urbano opremo in predlagajo, da za dostop do Golovca v čim večji meri uporabljajo javni prevoz oziroma tja pridejo peš ali s kolesom.

 

U. C.