Pozivamo vse, ki ste zaradi posledic poplav, 4. avgusta 2023, utrpeli neposredno škodo, da jo prijavite čim prej ali najkasneje do 10. septembra 2023. Popisne komisije, ki bodo dokumentirale povzročeno škodo, pričnejo z delom v ponedeljek, 28. avgusta 2023

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je sprejela sklep o ocenjevanju škode, ki je zaradi poplav, plazenja tal in drugih posledic hudourniškega delovanja visokih voda na širšem območju Slovenije nastala 4. avgusta 2023.

Mestna občina Ljubljana zato poziva oškodovance, ki so zaradi posledic poplav utrpeli neposredno škodo na stvareh (delna škoda na objektih), da le-to prijavijo takoj oz. najkasneje do 10. septembra 2023:

 • na telefonsko številko 01/306 43 30 (Oddelek za zaščito in reševanje, Zarnikova 3, Ljubljana);
 • po elektronski pošti: [email protected].

Po prijavi škode, bo vse oškodovance obiskala popisna komisija, ki bo izvedla popis in oceno škode na stavbah, skladno z Uredbo o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št.: 67/03, 79/04, 81/06 in 68/08). Pri popisu boste potrebovali naslednje podatke:

 • Tloris z izmerami poplavljenega objekta;
 • Parcelno številko in katastrsko občino parcele na kateri je objekt;
 • Davčno številko oškodovanca;
 • EMŠO oškodovanca;
 • Fotografijo (eno ali več) povzročene škode zaradi poplav.
 • Oškodovanci lahko pričnejo z odstranjevanjem posledic poplav in sanacijo povzročene škode še pred obiskom popisne komisije, vendar naj povzročeno škodo ustrezno dokumentirajo (fotografirajo).

Popisne komisije bodo z delom pričele v ponedeljek 28. avgusta 2023.

Ocenjevanje škode poteka tudi:

 • v gozdovih: Zavod za gozdove Slovenije;
 • na vodotokih: Direkcija Republike Slovenije za vode;
 • v gospodarstvu: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.

Spletno uredništvo
Vir: MOL