Vir: SDS

Iz kabineta predsednika vlade Janeza Janše so vsem predsednikom in predsednicama parlamentarnih strank LMŠ, SD, SMC, Levica, NSI, SAB, DeSUS, SNS ter poslancema narodnih skupnosti posredovali predlog sporazuma o sodelovanju pri oblikovanju odgovorov na temeljne razvojne izzive v obdobju 2021–2022.

 

Kot so sporočili iz kabineta, bi politične stranke in predstavnika narodnosti v državnem zboru omenjeni sporazum sklenili, zavedajoč se:

 • da je Republika Slovenija pred eno najzahtevnejših nalog – oblikovanja izhodne strategije iz časa epidemije, za kar ima na razpolago znatna sredstva EU;
 • da je pred nami pomembno obdobje predsedovanja Svetu EU v času poteka konference o prihodnosti Evrope;
 • da je nujno treba izpeljati nekatere sistemske reforme, ki so potrebne za ohranjanje in krepitev konkurenčnosti kot pogojem za večjo blaginjo Republike Slovenije in so v skupnem interesu vseh državljank in državljanov in vseh parlamentarnih strank v Sloveniji.

Politične stranke in predstavnika narodnosti v Državnem zboru Republike Slovenije bi s podpisom sporazuma izrazile voljo in namero, da navedene naloge in cilje sooblikujejo skupaj, ne glede na to, ali so posamezne politične stranke v koaliciji ali opoziciji. Politične stranke in predstavnika narodnosti v Državnem zboru Republike Slovenije, bi s tem namenom sprejeli tudi pravila o vplivu in odgovornosti.

Takšna pravila in odgovornosti predlaga premier Janša

V predlogu sporazuma so med drugim zapisana naslednja pravila in odgovornosti podpisnikov:

 • Podpisnice sporazuma soglašajo, da je v času po epidemiji covid-19 za ponovni zagon gospodarstva in normalizacijo družbenega življenja, izvedbo nekaterih strukturnih reform ter uspešno izvedbo predsedovanja Svetu EU nujno potrebno sodelovanje vseh političnih strank in obeh poslancev narodnosti v Državnem zboru Republike Slovenije.
 •  Vsem podpisnicam sporazuma bo Vlada Republike Slovenije v tridesetih (30) dneh po podpisu sporazuma predložila konkreten, časovno določen normativni program aktivnosti vlade za tekoče leto oziroma v letu 2022 do konca mandata.
 •  V sedmih (7) dneh po predloženem normativnem programu bodo opozicijske podpisnice sporazuma in poslanca narodnosti državnemu sekretarju v Kabinetu predsednika vlade, pristojnem za sodelovanje vlade z Državnim zborom Republike Slovenije (v nadaljevanju: državni sekretar), sporočili, pri katerih zakonih, predvidenih v normativnem programu, želijo sodelovati. Tako določeni zakoni bodo predmet usklajevanja med posameznim predlagateljem zakona in opozicijskimi podpisnicami sporazuma in poslancema narodnosti.
 •  Opozicijske podpisnice sporazuma in poslanca narodnosti bodo razpravljali in se usklajevali o vsakem predlogu zakona posebej pred uradnim vladnim postopkom.
 • Pristojni predlagatelj zakona bo po podpisu tega sporazuma vsak predlog zakona iz normativnega programa, ki bo predmet usklajevanja, poslal državnemu sekretarju, ta pa nemudoma opozicijskim podpisnicam sporazuma in poslancema narodnosti.
 •  Če bo katerakoli od opozicijskih podpisnic sporazuma ali kateri od poslancev narodnosti imel pripombe k besedilu zakona, bo lahko v petih (5) dneh zahteval usklajevalni sestanek s pristojnim predlagateljem zakona. Svojo zahtevo bo poslal državnemu sekretarju. Usklajevalni sestanek bo sklical državni sekretar v petih (5) dneh. Usklajevalni sestanki bodo praviloma potekali v sobi 110 Državnega zbora Republike Slovenije.
 • Če dogovor po usklajevalnem sestanku ni dosežen in se vlada odloči, da bo zakon kljub temu vložila v parlamentarni postopek, imajo opozicijske podpisnice sporazuma ali poslanca narodnosti, ki so zakonu nasprotovali, možnost javno pojasniti svoja stališča glede vsebine zakona.
 • Vsaka od opozicijskih podpisnic sporazuma ali poslanca narodnosti lahko kadarkoli državnemu sekretarju in drugim podpisnikom sporazuma sporočijo, da odstopajo od sporazuma, ter za to odločitev navedejo razloge. Enako možnost ima tudi koalicija kot celota. Če ne pride do poskusov pomiritve in dogovora, ki ga organizira državni sekretar, se šteje, da je po treh dneh stranka podpisnica sporazuma dokončno odstopila od sporazuma.

T. C.