Pozor: MOL prodaja parkirna mesta v Kozolcu II

lpt.si

Kot izhaja iz razpisne dokumentacije MOL, se je pričelo javno zbiranje ponudb za odkup
parkirnih mest v parkirni hiši Kozolec II. Razpis poteče 11. decembra 2017, parkirna mesta so trenutno v lasti Mestne občine Ljubljana.

Parkirno mesto je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. Kandidirajo lahko fizične in  pravne osebe, pri čemer si prodajalec pridržuje diskrecijsko pravico, da se parkirna mesta prodajo najprej ponudnikom iz »prednostnega območja«.

Fizične osebe iz »prednostnega območja« lahko kandidirajo za največ 2 parkirni mesti, pravne osebe iz »prednostnega območja« lahko kandidirajo za največ 5 parkirnih mest.
Parkirno mesto bo prodano ponudniku, za katerega bo komisija, ki vodi postopek javnega zbiranja ponudb ugotovila, da je oddal popolno ponudbo in bo uspešen v postopku izbire najugodnejšega ponudnika.

Izhodiščna cena za eno parkirno mesto je 30.500,00 evrov, varščina pa znaša 3.050 evrov.

Več o razpisni dokumentaciji najde tukaj.

S. L.