Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke zahteva sklic nujne seje Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor z obravnavo vprašanja o energetski politiki Slovenije, ki terja konkretno javno razpravo.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je v petek, 1. septembra 2023, na portalu eUprava objavilo osnutek Zakona o energetski politiki, ki je bil v javni obravnavi do vključno nedelje, 17. septembra 2023.

V sporočilu za javnost so v poslanski skupini zapisali:

Ne razumemo, kako je mogoče, da je bilo pri tako pomembni in strateški temi, kot je energetska politika Slovenije, sodelovanje javnosti omejeno na komaj 11 delovnih dni (oziroma skupaj 17 dni s tremi vikendi), ko bi se vendarle moralo dopustiti javnosti, da poda svoje predloge in pripombe v najdaljšem možnem roku. Ko se odločamo, kakšna bo energetska politika Slovenije v prihodnje, je potreben čim širši konsenz družbe, pa tudi daljša javna razprava o navedeni problematiki.

Že po hitrem pregledu osnutka Zakona o energetski politiki opazimo, da v zakon ni umeščena jedrska energija, predvideno pa je tudi precej hitro opuščanje zemeljskega plina pri ogrevanju in iztek koncesij za dobavo plina po letu 2030. Prav tako je predvideno opuščanje trdih goriv. Vse te spremembe pomenijo, da bo ogromno ljudi moralo zamenjati način ogrevanja. Med njimi je veliko takih, ki za to nimajo denarja, saj že danes komaj shajajo. Osnutek zakona je v javnosti povzročil vihar, oglašajo se strokovnjaki, župani in ostala civilna družba, saj se s tem zakonom nadaljuje »klimatska pravična« politika, vsem strokovnim in laičnim pomislekom navkljub.

Kljub dejstvu, da Slovenija nima dovolj sonca čez celo leto, tako kot Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije tudi osnutek Zakona o energetski politiki na prvo mesto postavlja sončno energijo.

V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke se zato ponovno sprašujemo, ali gre spet za zakon, ki je pisan »na kožo« določenih subjektov.

Ob vsem navedenem v Sloveniji ni resne razprave, saj je javnost do tega vprašanja pasivna, mediji pa o tem ne poročajo v zadostni meri.

Zato v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke zahtevamo sklic nujne seje pristojnega odbora, saj menimo, da bi morala biti opravljena širša javna razprava in na podlagi tega dosežen širši konsenz družbe o energetski usmeritvi Slovenije v prihodnje.

Spletno uredništvo