V skladu z zakonom o medijih objavljamo naslednji popravek, ki se nanaša na članek z naslovom KANAL C0!! Inšpekcijski nadzor pokazal, da je UE Ljubljana ves čas delala v prid investitorja.

 

Na članek, objavljen 15. marca so se z zahtevo o objavi popravka odzvali na Ministrstvu za javno upravo in popravek objavljamo v celoti.

V prispevku navajate, da je Inšpekcijski nadzor pokazal, da je Upravna enota Ljubljana ves čas delala v prid investitorja ter da so še hujše ugotovitve v zapisniku o inšpekcijskem nadzoru iz leta 2022, kjer je jasno zapisano, da je v postopku razlastitev prišlo do hujših kršitev upravnega postopka, kar ne drži, saj Inšpektorat za javni sektor, v okviru katerega deluje Upravna inšpekcija, v zvezi postopkov razlastitev lastnikov zemljišč pri projektu izgradnje povezovalnega kanala C0 v letu 2022 ni vodil inšpekcijskega nadzora.

Izsek iz ugotovitev, ki so objavljene v omenjenem prispevku, se nanašajo na vodenje postopka za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo dvostanovanjske stavbe v zadevi št. 351-1428/2018 (str. 14, točka 1.7), ki ni povezana z izgradnjo povezovalnega kanala C0. Zapisnik v omenjeni zadevi  je javno objavljen na spletni strani Inšpektorata.
Povezava do zapisnika: 
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/inspektorat-za-javni-sektor/o-inspektoratu/upravna-inspekcija/zapisniki-in-porocila-upravne-inspekcije/).

Inšpektorat za javni sektor je v s zvezi projektom izgradnje povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana v letu 2019 v okviru svojih pristojnosti obravnaval postopke izdaje določenih gradbenih dovoljenj. Ugotovitve nadzora so zabeležene v zapisniku št. 0610-140/2019-11, 13. 5. 2019, ki je tudi javno objavljen na spletni strani Inšpektorata za javni sektor: https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/IJS/Zapisniki-o-inspekcijskem-nadzoru/UI-Zapisniki/2019/0610-140-2019-11_UE-Ljubljana.pdf).

 

Uredništvo