Na Mestni občini Ljubljana pripravljajo prvo Strategijo digitalnega razvoja MOL, s katero želijo digitalni razvoj mesta usmeriti tako, da bodo meščankam in meščanom omogočili še višjo kakovost življenja. Pred sprejetjem strategije so na občini pripravili javni spletni posvet, ki traja do srede, 5. aprila 2023.

Eden od osrednjih ciljev strategije je bolj enostavno in še bolj prijazno sodelovanje z meščani, kar bodo med drugim dosegli z poenostavitvijo postopkov.

Kot pravijo na občini, so posebno pozornost namenili tudi podnebni nevtralnosti, saj je bila Ljubljana izbrana v misijo 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest, katere namen je pospešiti napredek najbolj ambicioznih evropskih mest na poti do podnebne nevtralnosti do leta 2030. In pri doseganju okoljskih ciljev bo pomembno vlogo igrala tudi digitalizacija.

V oblikovanje strategije so vključili različne ciljne skupine. K sodelovanju so povabili strokovnjake iz različnih, z digitalizacijo povezanih področij; skupina strokovnjakov z akademskega in poslovnega področja je sodelovala pri pripravi strateških ciljev strategije in pri ostalih fazah priprave. Izvedli so več fokusnih skupin o strateškem pogledu na digitalizacijo v mestu, k sodelovanju pa so povabili tudi meščanke in meščane.

S spletno anketo, ki je potekala aprila lani, so preverjali njihov pogled na proces digitalizacije, katera področja se jim zdijo najpomembnejša, kaj so njihovi strahovi, skrbi in potrebe glede digitalizacije, kakšen bi moral biti proces digitalizacije in podobno. V sklepnem delu priprave ciljev in ukrepov so izvedli tudi anketi in intervjuje z zaposlenimi v mestni upravi in veliki družini MOL.

Pred koncem postopka oblikovanja strategije pa so pripravili še javni spletni posvet, ki je objavljen tukaj. Posvet traja do 5. aprila 2023.
Mestna občina Ljubljana vabi vse meščanke in meščane k sodelovanju.

 

Uredništvo, J.V.
Foto: Milan Kambič