Pobuda mestne svetnice Babnikove glede avtobusnih postajališč v Sostrem

Maruša Babnik, mestna svetnica je na župana Mestne občine Ljubljana naslovila pobudo Četrtega sveta Sostro, ki je na svoji zadnji seji obravnaval predlog o ustanovitvi dveh novih postajališč redne avtobusne linije št. 24. Sprejeli so tudi sklep, da se na Mestno občino Ljubljana in pristojno službo Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet vloži naslednjo pobudo:

Krajani ČS Sostro se trudijo v čim večji meri uporabljati javni potniški promet. Postajališče končne postaje avtobusne linije št 13. Sostro in postajališče avtobusne linije št. 26 Tuji Grm – Lipoglav imata skupno postajališče; torej končno postajališče avtobusne linije 13.

Opažamo, da je na tem postajališču daleč največ vstopov in izstopov potnikov omenjenih linij in podajamo pobudo, da bi pristojni oddelek MO Ljubljana odobril postajo avtobusne linije 24 na omenjenem postajališču (tako bi avtobusna linija 24. naredila samo »zanko«). Podan pa je bil tudi alternativni predlog, da se bi postavilo novo postajališče v okolici cerkve Sv. Lenarta v Sostrem. Tako bi omogočili krajanom Završja, Podmolnika, Podlipoglava, Sadinje vasi in Sostra dostopnejšo avtobusno linijo št. 24. Ne smemo zanemariti dejstva, da mnogo krajanov parkira svoje avtomobile na parkiriščih v okolici cerkve in se na delo ali po drugih opravkih odpravijo z javnim prevoznim sredstvom.

Podajamo tudi predlog oz. pobudo o ustanovitvi novega postajališča avtobusne linije 24 nekje na Poti heroja Trtnika, saj imajo krajani na omenjenem območju prvo postajališče v obe smeri oddaljeno nekje med 300 in 500 m. Poleg tega pot do prvega postajališča avtobusne linije 24. poteka po zelo prometno nevarni Litijski cesti, ki nima pločnika in po kateri poteka zelo gost tovorni promet.

Ker je interes MO Ljubljana, da občani v čim večji meri uporabljajo javni prevoz, se nadejamo pozitivnega odgovora.

P. K.