Mestna občina Ljubljana (MOL) je najprej dobila gradbeno dovoljenje in soglasja, šele nato je bil izdelan “predhodni” postopek presoje vplivov na okolje, kar je v neskladju s predpisi, poroča Radio Slovenija.

Uslužbenci Agencije RS za okolje (ARSO) pa so pri izdaji posamičnih aktov povzemali kar mnenja, ki so jih v vlogo zapisali vlagatelji, torej ljubljanska občina.

Na radiu so pridobili revizijsko poročilo, ki razkriva nepravilnosti, povezane s projektom gradnje kanalizacije 12 kilometrov dolgega cevovoda C0. Sporni so štirje kilometri, ki potekajo po strogo varovanem vodovarstvenem območju, od Broda do Ježice v Ljubljani.

Revizorka je v poročilu zapisala, da ne zagotavlja, ne bo prišlo do poslabšanja stanja podzemne ali površinske vode. Zapiše celo, da “ni bilo kontrole štirih oči” in da ni praktično nič dokumentirano.

U. C.