Neverjetno: Ko stroka tepta lastni jezik in kulturo

Vir: prolingua.si

V Mestnem muzeju Ljubljana bo danes potekal 54. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, ki ga organizira Center za slovenščino pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani pod vodstvom izr. prof. dr. Mojce Smolej.

Na otvoritveni slovesnosti bodo udeležence pozdravili: predstojnica Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik red. prof. dr. Simona Kranjc, predstojnica Oddelka za slovenistiko izr. prof. dr. Alenka Žbogar in prorektorica Univerze v Ljubljani red. prof. dr. Branka Kalenić Ramšak in dekan Filozofske fakultete red. prof. dr. Roman Kuhar.

Čeprav se bere neverjetno, bo udeležence, (pozor – na seminarju slovenskega jezika, literature in kulture) nagovoril tudi ljubljanski župan Zoran Janković, ki mu slovenski jezik povzroča nemalo preglavic. Vsaj toliko kot uporaba računalnika. Ustanova, kot je Filozofska fakulteta, bi se morala zavedati, da tudi z izbiro gostov sporoča, koliko spoštuje slovenski jezik in kulturo.

Naj spomnimo, da je senat ljubljanske filozofske fakultete nedavno sklenil, da bodo naslednja tri leta kot spolno nevtralni uporabljali ženski spol namesto moškega.

A. K.