Pričele so se sodne počitnice, ki bodo trajale mesec dni in sicer do 15. avgusta 2019. V tem času sodišča opravljajo naroke in odločajo samo v nujnih zadevah. Procesni roki pa v času sodnih počitnic, razen v nujnih zadevah, ne tečejo, prav tako sodišča ne vročajo sodnih pisanj. V kolikor se zgodi, da sodišče vroči sodno pisanje, pa začnejo morebitni procesni roki teči dan po 15. 8.. Navedeno velja le za procesne in ne za materialne roke.

Sodišča med nujne zadeve uvrščajo preiskave in sojenja v kazenskih zadevah, v primeru pripora, v kazenskih zadevah zoper tujce, ki ne prebivajo v Republiki Sloveniji, postopke v zadevah zavarovanja, izvršilne zadeve pri varstvu in vzgoji otrok in preživninske obveznosti. Prav tako pa sodišče odloča tudi o pridržanju oseb v psihiatričnih zdravstvenih organizacijah in meničnih tožbah. Zgodi pa se lahko, da mora sodišče odločati tudi o popravku objavljene informacije, o kakšni zadevi prisilne poravnave in stečaja ter o zadevah, za katere določa zakon, da sodijo med nujne.

Uradne ure sodišč v času sodnih počitnic pa ostajajo nespremenjene.

D. S.