Najprimernejši uporabnik bo v centru mesta najel velik poslovni prostor – brezplačno

poslovni.hr

Mestna občina Ljubljana je objavila razpis za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora v brezplačno uporabo. Sklicujoč se na prvi odstavek 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti Mestna občina Ljubljana ponuja prostor na Kolodvorski ulici 20. Velik je 117 m2, oddan bo za dobo 5ih let.

Prednost pri izbiri bo Mestna občina dala ponudnikom oziroma nevladnim organizacijam, ki delujejo v javnem interesu na področju humanitarne in dobrodelne dejavnosti. Pogodba bo sklenjena neposredno, rok za prijavo pa se izteče 22. novembra 2017.

Z zanimanjem bomo spremljali, katera nevladna organizacija bo, po kriterijih MOL-a, najprimernejši uporabnik.

S. L.