Najboljša ekipa Zorana Jankovića: Marjan Sedej

24ur.com

Ljubljanski župan Zoran Janković se večkrat rad pohvali, da sodeluje z najboljšo ekipo. V zadnjem intervjuju za hrvaški Jutarnji list je dejal, da bo svojo odločitev o tem, ali bo
nastopil na naslednjih parlamentranih volitvah najprej zaupal svojim najbližjim sodelavcem, ki so najboljši v regiji.

Pod drobnogled smo vzeli t. i. najboljšo ekipo Zorana Jankovića. V naslednjih dneh bomo podrobneje predstavili ožje županove sodelavce. Za zečetek smo poiskali nekaj dejstev o Marjanu Sedeju, direktorju Lekarn Ljubljana.

Pri njem po ugotovitvah Komisije za preprečevanje korupcije obstaja:

  • korupcijsko tveganje nastanka videza ali dejanskega nasprotja interesov oziroma kršitev določb Zakona o nasprotju interesov,
  • korupcijsko tveganje opustitve dolžnega ravnanja s pričakovano stopnjo integritete oziroma kršitev integritete kot jo opredeljuje ZIntPK.

Naj spomnimo, da so solastniki podjetja KLM Naložbe, poleg Marjana Sedeja, tudi župan MOL Zoran Janković, podžupan Aleš Čerin ter nekdanja podžupanja Jadranka Dakić.