Na občini zaposlujejo nove redarje

Vir: ljubljana.si

V Mestni upravi so objavili javni natečaj za sedem prostih delovnih mest za redarsko delo. Delovno razmerje je za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in enomesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidati bodo naloge na uradniškem delovnem mestu občinski redar opravljali v nazivu občinski redar III z možnostjo napredovanja v višje nazive.

Za prijavo morajo kandidati izpolnjevati naslednje pogoje:

  1. srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba, srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba;
  2. najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj;
  3. obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv;
  4. preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku;
  5. strokovno usposabljanje in preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva in za uporabo pooblastil občinskega redarja;
  6. državljanstvo Republike Slovenije;
  7. obvladati morajo uradni jezik;
  8. ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
  9. zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Poleg prijave s prilogami, je zaželeno, da vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidati v njej, poleg izobrazbe, navedejo tudi druga znanja in veščine, ki so jih pridobili.

Kandidati sicer prijavo vložijo v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »javni natečaj, občinski redar, številka: 110-100/2017«, naslov je: Mestna občina Ljubljana, Sekretariat mestne uprave, Odsek za upravljanje s kadri, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana.

Rok za prijavo je 9. november 2017.

obrazec za prijavo

razpis