MOL v športnem razpisu za 2018 odslej zahteva tudi številke diplom strokovnega kadra

Vir: www.fundacijazasport.org

Mestna občina Ljubljana je objavila razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov, podprogramov oz. dejavnosti Letnega programa športa v MOL, dodelitev pravice domicila in dodelitev uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam v javnih športnih objektih.

Kot določa razpis, mora biti premoženjska korist, ki jo bodo vlagatelji prejeli na podlagi predlogov za razpis, bodisi v obliki denarnih sredstev ali brezplačne uporabe prostora, v celoti namenjena v dobro končnih uporabnikov. Športni programi prav tako ne smejo biti dvojno financirani za isti namen.

Novost razpisa je t. i. je baza strokovnega kadra. Vse strokovne delavce mora vsak vagatelj vpisati najprej v bazo strokovnega kadra, iz katere jih nato poveže ob izpolnjevanju posameznega obrazca. Vlagatelji morajo nato priložiti diplome strokovnega kadra in pripisati številke diplom o usposobljenosti.

Več najdete tukaj.

S. L.