Na centralnem čakalnem seznamu za javne vrtce v Ljubljani za šolsko leto 2023/24 je 201 otrok za prvo starostno obdobje in 16 otrok za drugo starostno obdobje.

Centralni čakalni seznam je bil oblikovan 22. maja 2023 in na ta dan so starši 67 otrok, starih do treh let, dobili poziv k podpisu pogodbe. V primeru, da bo vseh 67 staršev sprejelo ponudbo vrtca, se bo čakalni seznam za prvo starostno obdobje zmanjšal na 134 otrok. Glede na prosta mesta in izbire staršev ter starost otroka (glede na predpisane normative za oblikovanje oddelkov) bodo vrtci dvakrat tedensko pošiljali staršem obvestila o sprejemu v vrtec.

Od 201 čakajočega otroka prvega starostnega obdobja je:

  • 13 otrok, ki imajo skupaj s starši stalno prebivališče v MOL (nad 131 točk), a nimajo starostnega pogoja 11 mesecev (9 otrok) ali čakajo točno določeni vrtec (4 otroci)
  • 69 otrok, ki imajo z enim od staršem stalno prebivališče v MOL (od 130 do 51 točk)
  • 119 otrok je iz drugih občin

Od 16 čakajočih otrok drugega starostnega obdobja so:

  • 4 otroci, ki imajo skupaj s starši stalno prebivališče v MOL (nad 131 točk), od tega sta dva otroka predvidena za novi razvojni oddelek
  • 2 otroka, ki imata z enim od staršem stalno prebivališče v MOL (od 130 do 51 točk)
  • 10 otrok je iz drugih občin

V programu drugega starostnega obdobja vrtci ves čas sprejemajo otroke s čakalnega seznama glede na razpoložljiva prosta mesta.

V centralnem sistemu vpisanih otrok v javne vrtce MOL je evidentiranih še 26 vlog za otroke prvega starostnega obdobja in 7 vlog za otroke drugega starostnega obdobja, katere vloge so vrtci prejeli po roku.
Čakajoči otroci s stalnim prebivališčem v MOL so: v Vrtcu Galjevica, Vrtcu Pedenjped in Vrtcu Vrhovci. Vsi ti otroci nimajo izbire kamorkoli, ampak čakajo samo določen vrtec.

Že deseto leto v Ljubljani zagotavljajo vsem staršem javni vrtec že v spomladanskih mesecih, če izpolnjujejo pogoje: stalno prebivališče in stalnost bivanja v MOL 15 mesecev, starostni pogoj 11 mesecev s 1. septembrom ter izbiro kamorkoli. Glede na trenutno razpoložljivost 207 prostih mest v vseh programih, ocenjujemo, da bodo v vrtec sprejeti vsi otroci iz Ljubljane, razen če starši želijo otroka vpisati v točno določen vrtec oziroma enoto vrtca.

V tekočem šolskem letu se dejavnost izvaja v 776 oddelkih, za novo šolsko leto pa vrtci še pripravljajo dokončno organizacijo in število oddelkov glede na število otrok, ki bodo v vrtcu vključeni od 1. 9. 2023 dalje. Pri tem bo potrebno upoštevati tudi otroke, za katere bodo ali so že starši uveljavljali odlog šolanja.

Če so v obdobju od leta 2006 do leta 2020 stalno povečevali število oddelkov v vrtcih s prizidavami in adaptacijami v vrtcih in šolskih prostorih ter drugih prostorih MOL, se je z manjšanjem rodnosti ta trend v letu 2021 obrnil. Skupaj z vrtci čimbolj gospodarno organizirajo oddelke v vsakem posameznem šolskem letu, pri tem upoštevajo predpisane normative in standarde ter optimalno organizacijo oddelkov po starostnih obdobjih tako, da so uspeli že od leta 2019 obdržati isto ceno za starše (takratno povečanje za starše je znašalo 14 %), pred tem pa so jo povečali v letu 2008 in opravili le manjšo uskladitev za materialne stroške v letu 2012 (materialne stroške smo povečali iz 44,03 eurov na 55,00 eurov mesečno na otroka). V letošnjem letu bo prišlo zaradi bistveno povečanih stroškov v vrtcih do povečanja cen programov in plačil staršev.

Prva starostna skupina

Druga starostna skupina

 

Uredništvo
Vir: MOL