Mestni svetnik Horvat župana opozarja na potrebno obnovo OŠ Ketteja in Murna

Foto: Arhiv

Da Osnovna šola Ketteja in Murna že nekaj let čaka na celovito energetsko obnovo, saj je nujno potrebno zamenjati dotrajana lesena okna, je v pisnem vprašanju župana Zorana Jankovića opozoril mestni svetnik Igor Horvat.

Šola je tudi brez fasadnega ovoja in kot taka izredno potraten energetski objekt. Poleg tega kazi podobo tega dela mesta z veliko zelenih površin.

Zato svetnika zanima:

– Kdaj je planirana celovita obnova te šole?
– Ali je izdelan investicijski načrt obnove?
– Kolikšna je izguba toplotne energije na kurilno sezono zaradi dotrajanega objekta?

R. N.