Kabinet župana zaposluje

angel.co

Mestna občina Ljubljana je minuli teden na svoji spletni strani objavila razpis za prosto delovno mesto za višjega svetovalca v Odseku za mednarodne odnose in protokol v Kabinetu župana.

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja);
  • najmanj 4 leta delovnih izkušenj;
  • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv;
  • državljanstvo Republike Slovenije;
  • znanje uradnega jezika;
  • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
  • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot navajajo, bodo imeli prednost kandidati z delovnimi  izkušnjami  na področju priprave, izvedbe ter vrednotenja dogodkov/konferenc in simpozijev z mednarodno udeležbo na najvišji ravni. Rok za prijavo poteče jutri, 20. septembra.

Mestna uprava se tako na željo župana širi z izbranimi sodelavci. Lokalne volitve se bližajo, mar ne?

PRIJAVNI-OBRAZEC7

visji-svet-KZ-OMOP-110-93-2017-1

A. K.