V sredo 1. marca so začeli avtobusi na liniji 11  voziti po podaljšani progi do Ledene dvorane Zalog.

Podaljšani del trase pelje po Hladilniški poti do krožišča pri Ledeni dvorani Zalog, kjer je po novem končno oziroma začetno postajališče.

Obstoječe postajališče Zalog je preimenovano v Agrokombinatska, postajališče Hladilniška pa v Zalog.

Voznike osebnih avtomobilov zato prosijo, naj ne parkirajo na postajališčih in pločnikih ter s tem omogočijo nemoteno vožnjo avtobusov ter varen vstop in izstop potnikov.

 

Uredništvo, J.V.
Vir: MOL, foto Nik Rovan