Foto: Osebni arhiv

Na bližajočih se lokalnih volitvah na listi stranke SDS za svetniško mesto v Ljubljani kandidira tudi Ksenija Sever.

Ksenija Sever: V Ljubljani je nujno treba zgraditi študentske domove

Mladost sem preživela v strogem centru Ljubljane, doma sem bila nasproti Nebotičnika. Moje igrišče je bil park Tivoli, sankališče, kopališče bazen Ilirija in kino- platno na ploščadi Figovec. Na doseg roke so bile meščanom male živilske trgovine, mlekarne, mesnice in vse, kar so potrebovali za življenje. Sedaj živim v četrtni skupnosti Šentvid, tudi moja dva sinova in šest vnukov.

Skozi čas je Ljubljana spremenila svojo podobo, v centru ni več malih trgovin, kinodvoran, gradijo se veliki luksuzni stanovanjski objekti, hoteli, zelene površine pa se spreminjajo v parkirišča. Dnevno prihaja v mesto na delo veliko ljudi, kajti vsa državna uprava je centralizirana v Ljubljani in Ljubljančani se dušimo v prometu. Na pločnikih v peš conah, pa imamo sobivanje kolesarjev in pešcev, kar za starejše prebivalce, ki  živijo v centru predstavlja problem.

Moje mesto, pa se žal ne razvija enakomerno, saj meščani vidimo, da se največ investicij načrtuje v centru mesta. Ljubljana ima 17 četrtnih skupnosti, pa so ulice na obrobju še vedno neasfaltirane, naselja Medno, Dvor, Stanežiče niso priključeni na kanalizacijsko omrežje, nimajo plinovodnega omrežja. V Ljubljani primanjkuje domov za starejše občane, dnevnih centrov za starejše, pa tudi meščani nimajo svojega osebnega zdravnika.

Moja vizija za razvoj Ljubljane, kot prestolnice je, da je potrebno pospešeno graditi trg najemnih stanovanj in ne luksuznih. V mesto se priseljuje veliko ljudi, tu si ustvarijo družine, veliko je študentov, turistov in dnevnih migrantov, zato je potrebno posodobiti infrastrukturo. Nujno je treba zgraditi študentske domove, več vlagati v javni prevoz, digitalizacijo, skrbeti za čisto okolje in zeleno energijo.

Ksenija Sever