Komitenti Nove KBM lahko zahtevate povračilo stroškov

Vir: Pixabay

Zveza potrošnikov Slovenije vsem komitentom Nove KBM, ki imajo težave zaradi prehoda banke na nov informacijski sistem, svetuje, da banko o težavi čimprej seznanite. V kolikor odgovor banke ne bo zadovoljiv, na banko pošljite pisno pritožbo.

 

Pri pisanju pritožbe pa je jasno navedite težave, s katerimi se soočate. V kolikor imate dokumentacijo, ki vašo trditev podkrepi, jo priložite zraven. Zahtevate lahko tudi povračila stroškov, v kolikor ste mnenja, da jih je povzročila napaka banke. Prav tako na ZPS svetujejo, da hranite vsa potrdila o opravljenih transakcijah.

Banka mora na pisno pritožbo odgovoriti v roku 15 dni. V kolikor odgovora banke v navedenem roku ne prejmete, oz. se z odgovorom ne strinjate, imate pravico dati pobudo na izvensodno rešitev spora in sicer na Združenje bank Slovenije – GIZ.

Postopek je za potrošnike brezplačen.

A. D.