Koliko pa vi plačujete za odvoz smeti?

V naši ulici smo pred leti ugotovili, da imamo precej visoke stroške odvoza smeti zato, ker imamo skupne kontejnerje. Veliki kontejnerji kljub vsemu niso zadostovali za vse hiše, zato so se nabirale smeti okoli kontejnerjev v vrečah tudi pred njimi. Poseben problem so bili bio odpadki, kajti vsaka hiša ima svoj vrt. Tako so v majhnih kontejnerjih mešali gospodinjski odpadki z vrtnimi. Ponoči so okoli kontejnerjev in vreč brskale podgane in raznašale smeti po okolici.

Pod našimi hišami so koridorji za instalacije v katerih so idealni pogoji za podgane, ki uničujejo napeljave za TV, računalnike, električne napeljave in povzročajo celo kratke stike. Zaradi tega so nekateri sosedje zabetonirali stene koridorja, kjer imajo podgane številne rove in zdaj po instalacijah vdirajo v notranjost hiš.

V zadnjih desetih letih ni bila izvedena nobena deratizacija. Posamezniki sami kupujemo zastrupljene vabe ter jih polagamo v koridorje. Tovrstne akcije so kaplja v morje, kajti uspešna deratizacija se mora izvesti v istem času v celem naselju. Največji problemi so okoli blokov v strnjenih naseljih, kjer stanovalci odlagajo vreče.

Stanovalci Ljubljane preverite: velikost in koliko porabnikov je na vašem kontejnerju, primerjajte cene in velikost posameznih manjših kontejnerjev za bio odpadke, ostale odpadke, embalažo in papir ter ugotovite ali plačujete prevelike stroške odvoza smeti in ustrezno ukrepajte, da boste živeli v čistem okolju.

V naši ulici smo se odločili, da ima vsaka hiša svoje kontejnerje. Tako smo znižali stroške skoraj za tretjino in ohranili čisto okolje.

B. K.