Letošnje neurje je prenekaterim kmetijam povsem uničilo pridelke poljščin bodisi za prehrano ljudi ali za krmo rejnih živali. Prav slednji so sedaj prisiljeni dodatno krmo dokupiti. Nadalje so v stiski in težavah kmetije s področja zelenjadarstva kot tudi vinogradništva, predvsem tam, kjer je bila škoda tako rekoč 100%, in upravičeno pričakujejo, da pomoč pride vsaj v tem letu.

Poslanec Slovenske demokratske stranke Franc Breznik je na ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ireno Šinko naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi s povračilom neposredne škode v kmetijstvu na kmetijskih pridelkih  v letu 2023.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Avgusta sprejeti Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F, Uradni list št. 88) določa, da je nosilec kmetijskega gospodarstva upravičen do sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu:

– če mu ni omogočena pridobitev državne pomoči v obliki sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tiste kmetijske pridelke, za katere iz ocene neposredne škode sledi, da je njihova proizvodnja v obdobju ugotavljanja posledic naravne nesreče manjša od običajne letne kmetijske proizvodnje za vsaj 30%,

– če mu je omogočena pridobitev državne pomoči v obliki sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tiste kmetijske pridelke, za katere iz ocene neposredne škode sledi, da je njihova proizvodnja v obdobju ugotavljanja posledic naravne nesreče manjša od običajne letne kmetijske proizvodnje za 80% ali več.

Zakon v 36. in 39. členu določa, da mora vlada sprejeti Program odprave posledic škode v kmetijstvu najpozneje v treh mesecih po tem, ko je vlada potrdila škodo. Postopek, ki ga predvideva zakon utegne biti zelo dolgotrajen, če se samo spomnimo postopka in sprejemanja omenjenega programa v primeru suše v letu 2022, ko je bil Program odprave posledic škode v kmetijstvu za leto 2022 sprejet šele 25. 5. 2023.

Letošnje neurje je prenekaterim kmetijam povsem uničilo pridelke poljščin bodisi za prehrano ljudi ali za krmo rejnih živali. Prav slednji so sedaj prisiljeni dodatno krmo dokupiti za potrebe ohranitve staleža plemenskih in drugih rejnih živali. Nadalje so v stiski in težavah kmetije s področja zelenjadarstva, kot tudi vinogradništva, predvsem tam kjer je bila škoda tako rekoč 100% in so imeli stroške posevkov in upravičeno pričakujejo, da pomoč pride vsaj v tem letu.

Glede na navedeno me zanima:

1. Kako daleč je popis škode oz. ocena neposredne škode po letošnjih naravnih nesrečah?

2. Kdaj lahko pričakujemo, da bo vlada potrdila škodo in sprejela Program odprave posledic škode v kmetijstvu? Kdaj lahko kmetje pričakujejo izplačilo pomoči?

3. Glede na dejstvo, da območij z ocenjeno škodo nad 80% ni tako veliko, se postavlja vprašanje, ali ne bi vseeno tega dela pomoči obravnavali ločeno in hitreje, da se omogoči povrnitev škode v roku, ki bo kmetijam še omogočal pokrivanje stroškov za tekoče izpade – nakup krme ipd.?

 

Spletno uredništvo
Vir: Poslanska skupina SDS