Inšpekcijski nadzori jasno kažejo nepravilnosti, v veljavi je sklep Državnega zbora o ustavitvi gradnje spornega odseka kanalizacije, predstavnica ministrstva je jasno povedala, da se na tem območju ne more graditi brez okoljevarstvenega soglasja, ki ga MOL nima, gradnja pa se nemoteno nadaljuje. Kje so gradbeni inšpektorji?

 

V uredništvo smo prejeli dokumentacijo v povezavi z gradnjo kanalizacije, imenovane Kanal C0, ki je skrb vzbujajoča. Projekt, ki se izvaja v Ljubljani nad največjim vodonosnikom, s katerega pijemo čisto pitno vodo večina prebivalk in prebivalcev Ljubljane, se evidentno na enem delu, kot kaže, izvaja brez gradbenega dovoljenja, še več, nima niti okoljevarstvenega soglasja.

Mestna občina Ljubljana je v septembru 2021 vložila na Ministrstvo za okolje in prostor vlogo za izdajo okoljevarstvenega soglasja. Postopek izdaje okoljevarstvenega soglasja za izgradnjo povezovalnega kanala C0 na pristojnem ministrstvu teče od takrat. Prav tako pa je Ministrstvo zaprosila, da umakne zahtevo ARSO, da se za gradnjo potrebuje tudi Presoja vplivov na okolje, kar pa je ministrstvo zavrnilo in sledilo mnenju ARSO.

Ministrstvo je investitorja, torej Mestno občino Ljubljana, pozvalo k dopolnitvi vloge in ta jo je v lanskem letu tudi dopolnjevala, a še vedno je ni dopolnila v celoti, zato jo je Ministrstvo konec lanskega leta ponovno pozvalo, da svojo vlogo dopolni. Iz poziva jasno izhaja, da je ministrstvo investitorja pozvala k dopolnitvi že prej in sicer kar v 27. točkah. Investitor je delno dopolnil vlogo do zadnjega poziva, a iz decembrskega poziva jasno izhaja, da ministrstvo še vedno pričakuje razlage, dopolnitve, analize, izvedene študije in razna poročila. Prav tako pa investitor kljub prvemu pozivu še do zdaj ni predložil ocene obremenitve okolja in prav tako tudi ni jasno opredeljeno vplivno območje in katere parcele to vplivno območje targetira.

Iz tega jasno izhaja, da investitor, ki je Mestna občina Ljubljana še do danes nima okoljevarstvenega soglasja, zaradi česar je sprožila tudi spor na upravnem sodišču, kjer želi s sodbo doseči, da le tega soglasja ne potrebuje.

Danes prav zaradi te sporne gradnje, kjer pa je potrebno seveda navesti, da ni sporna v celoti, sporen je le del, kjer gre kanalizacija čez največji vodonosnik za Ljubljano., poteka skupna nujna seja  Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo in Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor na zahtevo opozicijske stranke SDS. Anja Bah Žibert je ob tem opomnila, da ne smemo pozabiti, da je ta isti parlament v nekem drugem sklicu že izdalo štiri sklepe o tej sporni gradnji in iz drugega sklepa izhaja, da se gradnja ne sme nadaljevati vse dokler investitor nima pridobljenih vseh dovoljenj, vključno z okoljevarstvenim soglasjem.

Bah Žibertovi je pritrdila tudi poslanka stranke Levica Nataša Sukič, ki je jasno povedala, da je sklep leta 2019, ki ga je omenila predlagateljica in je še danes v veljavi, potrdila več kot ustavna večina v parlamentu, saj ta sklep takrat potrdilo kar 67 poslancev, nihče ni bil proti. Med drugim je dodala tudi to, da v tej državi ne bi smelo biti nikogar, ki kljub takemu sklepu ponovno gradi, medtem ko poteka sodni spor in okoljevarstveno soglasje sploh ni izdano. Gradnja tega spornega odseka kanalizacije bo možna šele takrat, ko bodo zaključeni vsi postopki, tudi sodni in pridobljena vsa dovoljenja.

Na podlagi teh štirih sklepov državnega zbora se je gradnja ustavila in je stala vse do lokalnih volitev konec lanskega leta. Po tem, ko je župan Ljubljane Zoran Janković prej še en mandat, pa se je gradnja ponovno začela. 

Na nujni seji odbora je predstavnica ministrstva za okolje jasno odgovorila na vprašanje predlagateljice Bah Žibertove, ali se na tem spornem odseku lahko gradi kanalizacija brez okoljevarstvenega soglasja, je jasno odgovorila NE in zato požela tudi aplavz.

Glede sporne gradnje je imel danes predsednik mestnega odbora SDS Ljubljana in podpredsednik stranke SDS Aleš Hojs novinarsko konferenco, na kateri je spregovoril o gradnji kanalizacijskega kanala C0. Pri tem je pojasnil tudi ozadje, kako je do te trase prišlo. Kot je dejal Hojs, župan Zoran Janković glede tega namreč vsakič poda drugačno razlago. Ko je bil sam minister za notranje zadev je Janković celo dejal, da je traso leta 1991 določil Hojs, kar dokazano ne drži, Janković pa se za izrečeno laž ni nikoli opravičil.

Hojs je na današnji novinarski konferenci pojasnil, da je bila trasa definirana sredi 80ih let s strani prof. Kolarja, ko je bilo predvideno, da se bodo tja stekale tudi odpadne vode iz Goričan, kjer je stala papirnica, in že takrat se je, kot je dejal Hojs, glede tega pojavila strokovna dilema. Formalno traso kanala C0 je, kot je danes povedal Aleš Hojs, v načrte umestil gospod Janković. Trasa je bila z OPN namreč potrjena leta 2010. Kot je izpostavil Aleš Hojs, želja Jankovića ni priti resnici do dna, pač pa diskreditacija vsakega, ki mu strokovno ali politično nasprotuje, če pa je član SDS, pa še toliko bolj intenzivno.

Hojs je ob tem še poudaril, da SDS ne nagaja gospodu Jankoviću, pač pa se bori za čisto pitno vodo, predvsem pa se vseskozi bori proti korupciji.

Aleš Hojs je ob tem povedal, da celovite presoje vplivov na okolje pri tem projektu ni in je še nekaj časa ne bo. Kanal se gradi z delnimi gradbenimi dovoljenji, kar zakonodaja sicer dopušča, a da je to približno tako, kot če bi pri nebotičniku pridobivali gradbeno dovoljenje za vsako nadstropje posebej, ne pa za celoten nebotičnik.

Opozoril je še na dopis Ministrstva za okolje in prostor Mestni občini Ljubljana, kjer na 14 straneh piše, kaj vse v postopku pridobitve okoljevarstvenega soglasja manjka. Gre za kar 27 zahtev, od tega je bilo 17 zahtev že iz septembra lani. Kot je dodal, pa so še hujše ugotovitve v zapisniku o inšpekcijskem nadzoru iz leta 2022, kjer je jasno zapisano, da je v postopku razlastitev prišlo do hujših kršitev upravnega postopka.

Kot pravi Aleš Hojs, so tudi pri tem projektu indici, da gre enega od gradbenih projektov Zorana Jankovića, ki kažejo izrazito stopnjo tveganja po korupciji. Za primerjavo je navedel primer Centralne čistilne naprave, ki je bila zgrajena za 45 milijonov evrov. Ko se je Janković odločil, da bodo ta projekt nadgradili, je sama nadgradnja stala skoraj toliko kot celoten projekt, čeprav se običajno cene nadgradenj gibajo med 30 in 35 odstotki osnovne vrednosti projekta, kar bi v konkretnem primeru znašalo med 12 in 14 milijoni evrov.

Hojs je ponovno opozoril na to, da je potek podzemne vode znan, da gre pri kanalu C0 za izrazito tvegano investicijo, ker je v vsakem trenutku možno, da pride do onesnaženja vode. Ob tem je navedel standarde, ki dopuščajo, da je stopnja tesnjenja maksimalno 95 odstotna. Zato, kot pravi Hojs, so pravljice, da tveganja ni, zgolj pravljice. Ob tem je poudaril: »Ne trdim, da bo kanal puščal jutri ali pojutrišnjem, a tveganje ostaja zelo veliko.«

Kot je zaključil Aleš Hojs, bo svetniška skupina SDS v mestnem svetu naredila vse, da se ta projekt zaustavi. A se obenem zavedajo, da je kanalizacijo treba urediti, rešitev pa, da je v rekonstrukciji čistilne naprave Brod.

Glede protestov domačinov in nasilja nad njimi je Hojs spomnil na proteste v času prejšnje vlade, v katerih ni bil poškodovan noben protestnik, poškodovanih pa je bilo 9 policistov. Tu, pri manjših protestih pa je prišlo do poškodbe protestnika, kar je po Hojsovi oceni škandalozno.

V nadaljevanju novinarske konference je predsednik OO SDS Ljubljana spregovoril še o zapletih z mandatom mestnega svetnika iz vrst SD. Kot je dejal Hojs, so že ob potrjevanju mandatov v SDS opozorili, da gre pri svetniku, ki je tudi državni sekretar, za nezdružljivost funkcij, čemur je jasno pritrdila tudi Komisija za preprečevanje korupcije. Mandat Marku Koprivcu, za katerega so mestni svetniki SDS že ob potrjevanju opozarjali, da bo potrjen nezakonito, je zdaj potrjen. Hojs za rešitev nastale situacije vidi dve možnosti. In sicer, da se odločitev mestnega sveta izpodbija na sodišču, kot drugo, najbolj smotrno možnost pa predlaga, da mandatno-volilna komisija MOL na naslednji seji ugotovi, da je Koprivcu mandat prenehal in da ta pripada naslednjemu na listi SD. Prepričan je, da bosta tako MVK kot Mestni svet sledila temu predlogu, sicer napoveduje kazenske ovadbe. Kot je dejal, so tisti, ki so Koprivcu mandat potrdili, že prvič glasovali za nezakonit sklep in imajo zdaj možnost »popravnega izpita«.

V dokumentaciji, ki smo je prejeli, sta tudi dva zapisnika o inšpekcijskem nadzoru nad delom Upravne enote Ljubljana glede postopkov za pridobitve gradbenih dovoljenj in razlastitev lastnikov zemljišč. Iz obeh nadzorov, prvega so opravili v letu 2021 in drugega v lanskem letu zaradi več prijav, ki so jih prejeli, jasno izhaja, da je v postopki cel kup nepravilnosti, med drugim je inšpektorica, ki je opravljala inšpekcijski nadzor opravljala, celo napisala, da je “uradna oseba namenoma, čeprav je vedela, da mora, v ponovnem postopku ni opravila dolžnih procesnih dejanj in s tem kršila zakon“. Nadalje je še dodala, da je kršila tudi načelo varstva strank in dodala: “mestoma pa gre po mnenju upravne inšpektorice celo za pristransko vodenje upravnega postopka“. Ob tem iz zapisnika celo izhaja, da je UE sama pojasnila, da je bil postopek vseskozi voden v prid investitorja. 

Del zapisnika inšpekcijskega nadzora

Iz zapisnikov tudi jasno izhaja, da so postopki peljani s kup nepravilnostmi, da strankam v postopku niso omogočali vpoglede v dokumentacijo, jih o potekih niso obveščali in jim zato ni bilo omogočeno sodelovanje v postopkih. V enem od zapisnikov je inšpektorica celo jasno zapisala, da za te osebe, ki so na UE ravnali sporno, predlaga uvedbo disciplinskega postopka, saj so bile pri nadzoru ugotovljene kršitve pravil upravnega postopka, ki imajo za posledico očitno prikrajšanje pravic oziroma pravnih koristi strank.

O vseh ugotovitvah inšpekcijskega nadzora je tako v letu 2021 kot v lanskem letu poslala zapisnik načelniku Upravne enote Ljubljana mag. Bojanu Babiču, ki pa danes ni več načelnik, temveč kot smo o tem že poročali, ga je Zoran Janković imenoval za vršilca dolžnosti direktorja javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice.

Tako kot se lahko vprašamo kako je mogoče, da se na vodonosniku gradi kanalizacija, je vmesno tudi vprašanje, ali gre pri tej zaposlitvi, ki se je zgodila pred tednom dni, za plačilo za usluge pri pridobivanju dovoljenj za sporno gradnjo?

 

Uredništvo, J.V.