Suzana Lep Šimenko: Ni prav, da se varčuje na ranljivih skupinah prebivalcev

Na 14. redni seji Državnega zbora je potekala razprava o Predlogu zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025.

V nadaljevanju objavljamo celotno stališče Poslanske skupine SDS, ki ga je predstavila poslanka Slovenske demokratske stranke Suzana Lep Šimenko.

Vsakokratni Zakon o izvrševanju proračuna, ki ima časovno omejeno veljavnost, bi moral biti zgolj tehnični zakon za izvrševanje proračunov skladno z določbami Zakona o javnih financah. Ne zdi se nam prav, da z zakonom o izvrševanju proračuna posegate v druge zakone in tako omejujete pravice ljudi.

Seveda se zavedamo nujne sanacije škode po poplavah, ki so nas doletele v poletnih mesecih ter zagotavljanje sredstev v ta namen. A se na drugi strani ob nadpovprečno visoki inflaciji glede na povprečje v EU ter s tem posledično vedno večjim padcem kupne moči državljanom ne strinjamo z nekaterimi v zakonu zapisanimi določili.

Glede višine povprečnine 725 eurov in dodatnimi sredstvi za občine v višini 55 mio eurov zaradi dviga plač je Vlada s predstavniki občin dosegla dogovor. Upamo, da bodo le ta sredstva zadostovala in omogočala ne le kritje zakonsko določenih obveznosti temveč tudi vsaj nekaj sredstev za razvoj občin.

Pozdravljamo uskladitev pokojnin v višini 8,2%, se pa vprašamo, če je glede na rast cen življenjskih potrebščin to dovolj in se ne strinjamo, da se letni dodatek zviša le za 5 eurov glede na preteklo leto. V SDS smo zato predlagali amandma, ki bi v zakonu predlagane zneske dvignil še za dodatnih 10%, a na matičnem odboru za finance predlog žal ni prejel podpore.

Po sprejetem amandmaju na odboru za finance sedaj transfere za posameznike in gospodinjstva usklajujete v višini 70% rasti cen. Kar se nam v poslanski skupini SDS ne zdi dovolj. Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom namreč določa, da se transferji uskladijo enkrat letno, 1. marca, z rastjo cen življenjskih potrebščin. In tako bi moralo ostati. Ni prav, da se varčuje na ranljivih skupinah prebivalcev, ki bodo tako realno prejele nižje zneske za: otroške dodatke, dodatke za nego otroka, dodatke za velike družine, pomoč ob rojstvu otroka, starševski dodatek, štipendije, subvencije študentske prehrane, nadomestilo za primer brezposelnosti, dodatke vojnih invalidov, veteranske dodatke, rejnine in tako naprej.

Prav tako se nam zdi nesprejemljivo, da do uskladitve skupnega dohodka, olajšav in lestvice za odmero dohodnine ne bo prišlo. To vodi do še večje obremenitve plač in nižanje neto dohodka ljudi. V letu 2025 bo obremenitev povprečne plače, torej deleža davkov v strošku dela že 46,2%, kar nas gotovo uvršča v sam vrh po obremenitvi plač. Vsakršne dodatne obremenitve plač so tako skrajno neprimerne.

Ne strinjamo pa se niti s postavko, da se ZZZS iz proračuna nameni do 420 mio eurov, od tega kar 140 mio zaradi prenosa dopolninega zavarovanja. Ob prenosu prostovoljnega zavarovanja v obvezno iz zavarovalnic na ZZZS smo namreč s strani koalicije neprestano poslušali kako zavarovalnice kujejo dobičke na račun ljudi… no sedaj bo le to zavarovanje obvezno za vse in še več denarja bomo dodatno dajali iz proračuna, brez da bi imeli boljše in predvsem hitrejše zdravstvene storitve.

Zaradi vsega izpostavljenega v SDS Zakona o izvrševanju proračuna ne bomo podprli.

V državnem zboru je sinoči prišlo do nenavadnega zapleta, ki ga v zgodovini še ni bilo. Nekateri njeni poslanci so očitno podprli dopolnilo SDS in NSi k proračunu, da bi se v prihodnjem letu socialni transferji usklajevali 100-odstotno. Zdaj v Svobodi pravijo, da so zatajile glasovalne naprave, čeprav so ob testiranju delovale pravilno. Včeraj so omenjali celo kozmični dež.

Poslanci Svobode so po glasovanju o dopolnilu navedli, da je po njihovem mnenju prišlo do tehnične napake pri glasovalnem sistemu in so zahtevali forenzično preiskavo. Predsednica DZ-ja Urška Klakočar Zupančič je po krajši prekinitvi seje in sestanku z vodji poslanskih skupin navedla, da glede na dotlej zbrane podatke tehnične napake niso zaznali.

Po posvetu z vodji poslanskih skupin je predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič sporočila, da je treba opraviti dodatna testiranja glasovalnih naprav, za kar je potrebno nekaj časa. Zato je prekinila sejo in dejala, da jo bodo nadaljevali danes ob 12. uri.

Do takega zapleta še nikoli ni prišlo in poslovnik niti ne predvideva ukrepov glede tega.

Zanimivo bo videti, kaj se bo dogajalo v naslednjih dneh. A ne pozabimo, da je bilo pred tem z napravami vse v najlepšem redu kakor tudi pri tem glasovanju v delu, kjer so glasovali opozicijski poslanci.

Spletno uredništvo