Iz objav v medijih je razvidno, da je predsednik vlade dr. Robert Golob, ki je v preteklosti vodil GEN-I prevzel družbo Star Solar d.o.o., katere ustanovitelj je. Konec leta 2023 je za direktorico imenoval hčerko. Gre za podjetje, ki večino denarja zadnja leta prejema od državnega operaterja trga z električno energijo Borzen, operater trga z elektriko, d.o.o.

Poslanec Slovenske demokratske stranke Andrej Kosi je na vlado naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi s kršitvijo Zakona o integriteti in preprečevanjem korupcije.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Iz objav v medijih je razvidno, da je predsednik Vlade Republike Slovenije, dr. Robert Golob, ki je v preteklosti vodil GEN-I prevzel družbo Star Solar d.o.o., katere ustanovitelj je predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Robert Golob. Konec leta 2023 je za direktorico imenoval hčerko. Gre za podjetje, ki večino denarja zadnja leta prejema od državnega operaterja trga z električno energijo Borzen, operater trga z elektriko, d.o.o.. Pri tem se zastavlja vprašanje, ali lahko predsednik Vlade Republike Slovenije istočasno zasebno posluje z državnimi podjetji, kjer je on družbenik in dejanski lastnik zasebne družbe, formalna direktorica je njegova hčerka, ključna poslovna partnerica pa Mojca Kert, direktorica državne družbe Borzen, prej zaposlena v GEN-i in kandidatka Gibanja Svoboda za poslanko na državnozborskih volitvah leta 2022.

Ob tem velja izpostaviti, da je Vlada Republike Slovenije 3. junija 2022, samo nekaj dni po nastopu funkcije prevzela nadzor nad državnim podjetjem, ki posluje s podjetjem Star Solar, d.o.o., zasebno povezanim s predsednikom Vlade Republike Slovenije, dr. Robertom Golobom. Državna družba Borzen, operater trga z elektriko, d.o.o., je po formalnem prevzemu s strani dr. Roberta Goloba (19. novembra 2023) že nakazala dobri 14.000 evrov, kar pomeni, da predsednik Vlade Republike Slovenije in Gibanja Svobode nemoteno posluje z državnimi podjetji.

Glede na navedeno Vlado Republike Slovenije sprašujem naslednje:

1. Ali je Vlada Republike Slovenije seznanjena s poslovanjem državne družbe Borzen, operater trga z elektriko, d.o.o., z družbo Star Solar d.o.o., katere ustanovitelj je predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Robert Golob?

2. Kako Vlada Republike Slovenije ocenjuje takšno poslovanje z vidika Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije?

3. Kakšne ukrepe bo Vlada Republike Slovenije sprejela zaradi suma kršitve Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije v primeru poslovanja zasebne družbe, katere družbenik je predsednik Vlade Republike Slovenije, direktorica njegova hčerka, z družbo, ki je v državni lasti na področju trga z elektriko?

Spletno uredništvo
Vir: Poslanska skupina SDS