Kako bo Janković danes poteptal mnenje Bežigrajčanov in stroke

Foto: Finance.si

Na 27. redni seji se bodo danes sestali izvoljeni predstavniki ljudstva. Svetnice in svetniki se bodo uvodoma, kot običajno, posvetili vprašanjem in pobudam mestnih svetnikov, poročilu župana in kadrovskim zadevam.

Sledile bodo vse bolj zanimive točke dnevnega reda:

  • Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2017 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2017
  • Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice Javnega zavoda Ljubljanski grad za leto 2017 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
  • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana s predlogom za hitri postopek
  • Predlog Sklepa o soglasju Javnemu zavodu Lekarna Ljubljana k nakupu poslovnih prostorov v Medicinskem centru Vilharjeva v Ljubljani
  • Predlog Sklepa o spremembi družbene pogodbe družbe BEŽIGRAJSKI ŠPORTNI PARK športni marketing d.o.o.
  • Predlog Odloka o določitvi imen ulic, parka in sprememb potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana.

Pri zadnji točki bo župan Janković, kljub nasprotovanju meščanov in stroke, za ulico, ki vodi do džamije, ponovno predlagal ime Džamijska ulica. Najbolj verjetno je torej, da bo z današnjim dnem Jankovićeva molčeča večina, s podpora SD in DeSUS, in ob nasprotovanju opozicije, imenovala novo ulico, čeprav omenjeni pridevnik v slovenskem jeziku sploh ni v rabi.

S. L. P.