Kaj konkretno je EU poslanec dr. Milan Zver storil za nas in našo domovino?

Kot največji uspeh preteklega mandata dr. Milan Zver izpostavlja, da je po večletnem postopku uspel s poimenovanjem konferenčne dvorane v Evropskem parlamentu po dr. Jožetu Pučniku in s tem očeta slovenske državnosti postavil ob bok drugim evropskim velikanom.

Ponosen je tudi na novi evropski program, Erasmus+, ki omogoča študij v tujini, izboljšuje možnosti za zaposlitev in tako koristi evropskemu in seveda slovenskemu gospodarstvu. Naša mladina se tako po študiju v domovino vrne z več izkušnjami in več znanja. Poročilo o programu prinaša izjemno povečanje sredstev za evropsko in slovensko mladino, izobraževanje in šport: iz 15 na 45 milijard evrov, kar ustreza trem slovenskim letnim proračunom.

V desetih letih so iz Erasmusa slovenski vrtci prejeli več kot 900.000 eurov, osnovne šole več kot 7 milijonov eurov, srednje šole več kot 22 milijonov eurov, univerze več kot 53 milijonov eurov in ljudske univerze več kot 4 milijone eurov. Erasmus+ tako ni le zgodba o uspehu za mlade, temveč postaja zgodba o uspehu za vse generacije, socialne in ekonomske skupine.

»Evropa ima v zadnjem času veliko težav tudi glede varnosti, zato sem oblikoval ukrepe za boj proti terorizmu in predlagal številne rešitve glede preprečevanja financiranja terorizma (npr. prepoved netransparentnega financiranja gradnje mošej), glede izmenjave varnostnih podatkov ter preprečevanja pranja denarja za namene terorizma,« pravi Milan Zver.

V naslednjem mandatu bi si Milan Zver želel nadaljevati delo na področju mladih, izziv pa mu predstavljajo tudi zunanjepolitična in varnostna vprašanja. Napoveduje, da bo zagotovo ena od njegovih prvih pobud odprava pribitkov na klice iz ene države članice v drugo, s čimer bi okrepili evropski digitalni trg in tudi spodbudili gospodarstvo.

D. K.