Je v zadnjih letih kdo pomislil na otroke in družine?

Foto: Shockphoto

Se spomnite, ko je prva Janševa vlada uvedla brezplačni vrtec za drugega otroka? Število rojstev v Sloveniji je takrat poskočilo. Do leta 2003 je število rojstev padalo in je leta 2003 doseglo najnižjo raven, in sicer je bilo takrat rojenih 17.321 otrok. Nato je začelo število rojstev naraščati, najbolj je narastlo v letih 2007 in 2008, za okoli 1000 rojstev letno. Število rojstev je rastlo do leta 2010, ko se je rodilo 22.343 otrok, nato se je število ponovno začelo zmanjševati (vir SURS: http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/Saveshow.asp )

Brezplačni vrtec za drugega otroka, skupaj z boljšim standardom, je torej število rojstev v Sloveniji povečal za okoli 22 %. Nato je prišla kriza, ki je, logično, povzročila padec rojstev, kljub temu, da leve vlade niso ukrepale z nobenim interventnim zakonom ali reformo, ampak so se samo zadolževale, da so ohranjale videz, da je vse v redu.

Leta 2012 je 2. Janševa vlada to ugodnost z ZUJF-om zmanjšala na 30 % plačila vrtca za drugega otroka. Seveda so takrat levičarji vpili in skakali do neba, kako je to krivično. Vložili so celo pritožbo na Ustavno sodišče, ti pa so razsodili, da to ni v nasprotju z Ustavo.

Nato so prišli na oblast levičarji in pozabili na ZUJF. Niso ga po hitrem postopku ukinili, čeprav so pred prihodom na oblast na vso moč udrihali po njem. Še več: Vlada Janeza Janše je ZUJF uvedla kot interventni zakon, ki velja do konca krize. Sedaj se Cerarjeva vlada v odhodu že vsaj dve leti hvali, kako Slovenija ni več v krizi. Pa so razveljavili ta od levičarjev tako osovražen in krivičen ZUJF? Seveda ne! Samo javnim uslužbencem (svoji volilni bazi) so sprostili napredovanja, da bi pa kdo pomislil na družine in otroke, to pa ne. Raje bodo uvozili še kakšnega Shamija, kot da bi mladim Slovencem pomagali pri ustvarjanju družine – take so pač prioritete levičarjev.

A. Ž.