Ali se podpredsednica evropske komisije Jourova izmika odgovoru na vprašanje, ki ji ga je zastavil evropski poslanec dr. Milan Zver

Evropski poslanec dr. Milan Zver je podpredsednici  Evropske komisije, zadolženi za vrednote in preglednost Veri Jourovi, 22. marca zastavil naslednje prednostno poslansko vprašanje: S koliko predsedniki ustavnih sodišč in v katerih državah članicah EU ste se v tem mandatu sestali?

Poslovnik Evropskega parlamenta določa, da mora Evropska komisija na prednostna vprašanja odgovoriti v roku treh tednov. Dr. Milan Zver je s strani Evropske komisije prejel dopis, ki le poglablja sume javnosti o morebitnih političnih pritiskih Vere Jourove na neodvisnost delovanja Ustavnega sodišča. Dopis, ki ga dr. Zver imenuje tudi kot (ne)odgovor, je prejel več kot 4 tedne po roku, ki ga določa poslovnik.

Odgovor Jourove na vprašanje dr. Milana Zvera

»(Ne)odgovor  Vere Jourove je sicer zelo poveden. V njem ni navedla podatka, s koliko predsedniki ustavnih sodišč in v katerih državah se je sestala. Odgovorila je le, da se “redno” srečuje s predsedniki ustavnih sodišč. Le zakaj komisarka ne odgovori s konkretnimi podatki? Saj vendarle ne gre za zasebna srečanja, temveč za javno delo komisarke, ki naj bi bilo celo v imenu državljanov Evropske unije. Komisarka, odgovorna za preglednost, bi morala biti najbolj transparenten del kolegija Evropske komisije, a je žal ravno obratno. Vedno bolj se potrjuje teza, da je imelo njeno srečanje s predsednikom Ustavnega sodišča le en namen,« ugotavlja evropski poslanec dr. Milan Zver.

»Vprašanje ji bom zato zastavil ponovno, z obrazložitvijo, da nanj prvič niti ni odgovorila. Prav tako bom zaposlil raziskovalno službo Evropskega parlamenta, da pridobi odgovor, ki si ga javnost zasluži!« poudarja dr. Milan Zver.

 

Uredništvo
Vir: evropski poslanec dr. Milan Zver