Javni stanovanjski sklad MOL kupuje stanovanja

Foto: JSS MOL

Javni stanovanjski sklad MOL vabi osebe, ki so že dopolnile 65 let, da jim ponudijo svoja lastniška stanovanja v odkup. Tako bi ohranili možnost dosmrtne uporabe stanovanja in si zagotovil možnost prejetja doživljenjske mesečne rente.

Sredstva namenjena za odkup lastniških stanovanj se bodo, po navedbah JSS MOL, črpala iz skupne razpisne vsote v vrednosti 300.000 evrov. Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki, ki med drugim:

  1. prodano stanovanje izpraznijo in ga prodajo JSS MOL,
  2. ponudijo nižjo ceno stanovanja,
  3. prej vložijo popolno vlogo ipd.

Pijava je možna do 17. septembra 2018.