Janković spet zaposluje

slovenskenovice.si

Potem ko smo na našem portalu, 19. in 23. septembra, poročali o javnih razpisih za prosta delovna mesta v mestni upravi, si je župan Janković očitno že zaželel novega sodelavca.

Tokrat gre za višjega svetovaleca v Odseku za prostorske planske akte v Oddelku za urejanje prostora. Od kandidatov zahtevajo: najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja); najmanj 5 let delovnih izkušenj; opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv; državljanstvo Republike Slovenije; znanje uradnega jezika in da ne ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Pogodba bo sklenjena za nedločen čas, pri izbiri pa bodo imeli  prednost kandidati z ustreznim strokovnim znanjem in izkušnjami s področja prostorskega planiranja in urbanističnega načrtovanja.

Pri vsem tem presenečata dve dejstvi: da gre za že tretjo zaposlitev v Jankovićevi upravi v borih treh tednih in da so razpisi za prosta delovna mesta objavljeni le kratek čas. Le zakaj?!

S. L.

Več na: https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava/sluzbe/sekretariat-mestne-uprave-mol/zaposlitve/visji-svetovalec-v-odseku-za-prostorske-planske-akte-v-oddelku-za-urejanje-prostora-sifra-dm-398/