Janković nad zasebna zemljišča z grožnjami in policijo

Vir: Družbena omrežja

Kljub temu, da nam pravico do pitne in čiste vode od 17. novembra 2016 zagotavlja tudi Ustava RS, je Mestna občina Ljubljana kljub številnim opozorilom o vseh nepravilnostih, prisilno začela z nezakonito izgradnjo kanalizacije na vodovarstvenem območju, od katerega je odvisno 300 tisoč prebivalcev Ljubljane.

 

Mestna občina Ljubljana nad vodovarstvenim zajetjem Kleče gradi kanalizacijski vod do centralne čistilne naprave. Po mnenju civilnih iniciativ in nevladne okoljske organizacije Alpe Adria Green (AAG) se projekt realizira na osnovi neprimernega prostorskega akta za vodovarstveno območje od Broda do Ježice, ob tem pa se posega v lastniške pravice lastnikov zemljišč, ki mejijo na predvideno traso kanalizacijskega voda. Gradbeno dovoljenje je nepopolno, ker nima logično povezanih parcel, natančnih geodetskih izmer, zakoličene trase in služnosti (vseh) lastnikov na prečnih parcelah in ob javnih poteh. Krajani opozarjajo tudi na  druge nepravilnosti kot so puščanje sistema, posedanje terena, gradnja neposredno na prod brez utrditev.

Vir: Družbena omrežja

 

Prebivalce MOL upravičeno skrbijo nepravilnosti v postopku, ki ne dajejo zaupanja v premišljenost in dobronamernost projekta. Prvotno gradbeno dovoljenje iz leta 2014 je bilo izdano, kot da gre za nezahteven objekt, s čimer se je doseglo, da ni bila izvedena presoja vplivov na okolje.

Skrbi tudi dejstvo, da je Mestna občina Ljubljana kanalizacijo umestila na dostopno pot, ki je v večinski javni lasti, računajoč, da bo s tem izločila okoliške lastnike zemljišč kot stranke v upravnih postopkih.

Številna opozorila in protest lastnikov zasebnih zemljišč zaenkrat ni obrodil sadov. Pristojni organi raje ščitijo župana Jankovića kot Ljubljančane. K reševanju problema pa je resno pristopila največja opozicijska stranka SDS in zahteva sklic izredne seje Državnega zbora RS.

 

A. D.