Socialna nepravičnost: Enotna vozovnica ‘Slovenija’ favorizira bogate in obsoja revne

Uvedba enotne vozovnice »Slovenija« za vse uporabnike javnega potniškega prometa je nedvomno ambiciozen korak v pravo smer, vendar je njen izvedbeni načrt poln pomembnih pomanjkljivosti. Čeprav je cilj zagotoviti boljšo dostopnost in uporabo javnega prevoza, je treba kritično ovrednotiti predlagano ureditev. Od pomanjkljivih hitrosti železniške infrastrukture, vprašljive kapaciteta javnega potniškega prometa do izključitve mestnega javnega prevoza iz koncepta, ta sistem postavlja veliko vprašanj glede svoje učinkovitosti in socialne pravičnosti.

Eden od ključnih kritičnih vidikov te ureditve je dejstvo, da slovenska železniška infrastruktura ne omogoča konkurenčnih hitrosti, ki bi potnikom omogočile hitrejše potovanje v primerjavi z avtomobilom. To pomeni, da bodo državljanke in državljani, ki si bodo to lahko privoščili še vedno raje izbrala osebni avtomobil namesto javnega prevoza, ker je hitrejši in bolj prilagodljiv. Namesto da bi se vlada osredotočila na izboljšanje infrastrukture in zmanjšanje časov potovanj, se je odločila za uvedbo enotne vozovnice, kar je v tem kontekstu neučinkovita in nezadostna.

Poleg tega se postavlja vprašanje, ali ima javni potniški promet dovolj kapacitet, da bi zadostil povečanemu povpraševanju, ki ga bo prinesla uvedba enotne vozovnice. Če bodo potniki prepoznali prednosti tega sistema in se odločili za uporabo javnega prevoza, bo to obremenilo že tako občutljiv sistem. Brez zadostne infrastrukture in kapacitete se bo verjetno zgodil kolaps, kar bo negativno vplivalo na uporabnike in njihovo zaupanje v javni prevoz.

Najbolj kritična pomanjkljivost te ureditve pa je, da jo je vpeljala vlada, ki se razglaša za levo in se zavzema za socialno pravičnost. Vendar pa je sistem enotne vozovnice »Slovenija« v resnici najbolj neugodno za delavce, ki so oddaljeni od svojega delovnega mesta in prejemajo povprečno ali minimalno plačo. Delodajalci bodo zdaj uporabljali povračilo stroškov na delo in z dela kot alternativo subvencioniranim mesečnim vozovnicam. Posledično bodo delodajalci plačevali manj, medtem ko bodo delavci prisiljeni uporabljati časovno manj ugoden prevoz na delo in z dela. Namesto da bi sistem spodbujal socialno pravičnost in dostopnost javnega prevoza za vse, bo najbolj prizadel tiste, ki so že tako ranljivi ( socialno šibke, mlade družine…).

Poleg tega je izključitev mestnega javnega potniškega prometa iz enotne vozovnice »Slovenija« še eno veliko pomanjkljivost. Mestni javni prevoz je ključnega pomena za mobilnost ljudi znotraj mestnih območij, zlasti za tiste, ki nimajo lastnega avtomobila. Z izključitvijo mestnega javnega prevoza iz koncepta se izgubi celovitost in uporabnost enotne vozovnice, kar je za posameznike, ki potujejo med različnimi deli države, izjemno nepraktično.

Celoten koncept enotne vozovnice »Slovenija« se zdi kot še ena impulzivna poteza vlade brez temeljite analize in načrtovanja. Namesto da bi se osredotočila na izboljšanje javnega potniškega prometa in zagotovila konkurenčne čase potovanja ter zadostne kapacitete, je vlada zgrešila cilj in uvedla sistem, ki bo povzročil kolaps javnega prevoza. Delavci bodo trpeli, okolje bo trpelo, in državljani bodo plačali ceno neustrezne politike.

Čas je, da se vlada prebudi iz svojega ideološkega transa in se osredotoči na reševanje dejanskih težav, s katerimi se soočajo potniki in državljani. Uvedba enotne vozovnice »Slovenija« brez konkurenčnih časov potovanja, zadostnih kapacitet in vključitve mestnega javnega potniškega prometa je recept za propadajoč javni potniški promet. Potrebujemo premišljeno politiko, ki bo ustrezno obravnavala potrebe državljanov in spodbujala trajnostno mobilnost, ne pa tako površne in neuspešne rešitve, kot je enotna vozovnica Slovenija.

Uredništvo
Piše Igor Prodanović