Z veliko zaskrbljenostjo opažamo, da se v Sloveniji dogaja nekaj zelo zaskrbljujočega. Vlada, ki jo vodi Robert Golob, odločno in brezkompromisno odklanja dialog s civilno družbo, ki predstavlja upokojence. Ta vztrajna ignoranca do potreb in mnenj državljanov lahko pripelje do začetka totalitarizma, saj brez dialoga in sodelovanja ni možnosti za demokratično odločanje.

Vlada se je odrekla svoji osnovni funkciji, poslušanja in dela za dobrobit državljanov. Njeno vodenje je postalo preveč samovoljno in izključujoče, kar kaže na to, da politiki ne želijo slišati mnenj drugih in sprejemati odločitev v skladu z njimi. To je zelo nevarno in postavlja temelje za totalitarizem, ki lahko ogrozi temeljne svoboščine in pravice vseh državljanov.

Natančneje, predsednica države Nataša Pirc Musar in predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič sta se izkazali za popolnoma brezbrižni do upokojencev in drugih državljanov, ki jih predstavlja civilna družba. Vse pogosteje se pojavljajo očitki, da sta njuni funkciji postali zgolj formalni in da ne zastopata več vseh državljanov, temveč le nekatere izbrance.

To pomeni, da je demokracija ogrožena in da se država počasi, a vztrajno premika proti totalitarizmu. To je zaskrbljujoč trend, ki zahteva nujno ukrepanje in odločno reakcijo državljanov. Upokojenci in civilna družba imajo pravico do dialoga in sodelovanja pri oblikovanju politike in odločitev, ki vplivajo na njihovo življenje.

Če vlada ne bo spremenila svojega pristopa, se lahko zgodi katastrofa. Zato je na mestu poziv državljanom, da se uprejo in zahtevajo demokratičen dialog s politiki ter se pridružijo civilni družbi pri njenem boju za svoje pravice. To je edina pot do pravične in enakopravne družbe za vse državljane, ne le za izbrane posameznike.

Potrebujemo odprto in konstruktivno debato, ki bo temeljila na dialogu in spoštovanju. Potrebujemo voditelje, ki bodo predstavljali vse državljane, ne glede na starost, spol ali socialni status. Vlada, ki se izogiba dialogu s civilno družbo, kaže znake avtoritarizma in totalitarizma. To je popolnoma nesprejemljivo v demokratični družbi. Če državljani ne morejo sodelovati pri odločitvah, ki vplivajo na njihovo življenje, potem je to konec demokracije.

Zato je na mestu poziv vladi, da začne poslušati svoje državljane in se odziva na njihove zahteve. Na mestu je tudi poziv predsednici države Nataši Pirc Musar in predsednici državnega zbora Urški Klakočar Zupančič, da se začneta pogovarjati s civilno družbo in upokojenci. Pozivamo vse državljane, da se aktivno vključijo v dialog s politiki in se borijo za svoje pravice.

Če vlada ne želi slišati svojih državljanov in se izogiba dialogu, potem je očitno, da smo postali država, kjer je demokracija postala le mit. Namesto, da bi upokojenci imeli možnost, da se izrazijo, vlada raje posluša svoje lastne prazne obljube in izgovore. Slovenija potrebuje politike, ki bodo delali za državljane, ne proti njim. Tisti, ki vladajo naši državi, se morajo zavedati, da niso tam zaradi svojih koristi, temveč zaradi koristi ljudi.

Čas je, da se zbudimo in se borimo za naše pravice. Ne smemo dovoliti, da nas politiki ignorirajo in se izogibajo dialogu. Zdaj je čas za ukrepanje, sicer se bomo prebudili v državi, kjer bomo vsi postali samo še statisti.

Uredništvo
Piše Igor Prodanović