Igor Horvat: “Nikakor ne pristajam na politiko, ki svojim meščanom brezkompromisno viša cene!”

Foto: Arhiv

“S 1. januarjem se je daljinsko ogrevanje podražilo za 10 odstotkov, 1. marca so se cene grobnin zvišale za 10 odstotkov. Od 1. marca je treba v garažnih hišah Kongresni trg in Kozolec plačati kar 1,50 evra za uro parkiranja. Prej je bila ta 1,20 evra. Enkratna vozovnica za mestni avtobus je s 1. aprilom dražja za 10 centov, s 1. majem je za 10 centov dražja tudi ura parkiranja v garažnih hišah v ožjem mestnem središču in zunaj njega. In ne nazadnje, od marca so položnice za preskrbo s pitno vodo dražje za 5 odstotkov, tiste za ravnanje z odpadki pa so dražje kar za 22 odstotkov. Nezaslišano. To je račun, ki ga je svojim volivcem izstavil župan,” je škodljive poteze župana Zorana Jankovića komentiral vodja svetniškega kluba Slovenske demokratske stranke v mestni občini Ljubljana Igor Horvat.

 

Igor Horvat živi v Ljubljani. Po izobrazbi je diplomirani ekonomist. Obiskoval je Osnovno šolo Ketteja in Murna v Ljubljani. Po srednji komercialni šoli je ob delu najprej končal višjo strokovno šolo, potem pa še fakulteto za komercialne in poslovne vede. Več kot 20-letne delovne izkušnje si je večinoma nabiral v prodajnih oddelkih različnih podjetij, preizkusil se je tudi v podjetništvu. Bogate izkušnje v zasebnem sektorju so mu v pomoč za prave odločitve na vseh področjih delovanja. Že od nekdaj ceni pogum, poštenost, predanost in močno voljo do dela. Je poročen, ponosen oče hčerke, ki je letos končala osnovno šolo. Vseskozi je aktiven v svojem okolju. En mandat je bil član sveta Centra za socialno delo Ljubljana Moste – Polje, ta čas je poleg tega, da je član ljubljanskega mestnega sveta, že drugi mandat  svetnik v četrtni skupnosti Moste in član sveta OŠ Ketteja in Murna. Delo v lokalnem okolju mu je bilo, kot pravi, “vedno v veselje, saj si le na takšen način blizu dejanskim težavam ljudi in jim laže prisluhneš”. Vedno se je zavzemal za to, da se v dialogu z različnimi deležniki najdejo prave rešitve in se na podlagi tega zagotovi visoka kakovost bivanja ljudi.

Ste član  ljubljanskega mestnega sveta. Kako zaznavate delo lokalne samouprave v Ljubljani, kaj se dogaja na tem področju?
Res je. Funkcijo mestnega svetnika opravljam prvič in za zdaj korektno sodelujemo z vsemi. Svetnice in svetniki iz vrst SDS podpiramo dobre projekte, ki jih pripravi mestna uprava, do nekaterih pa smo izjemno kritični.

Koliko avtonomnosti občinskim svetnikom pusti aktualni ljubljanski župan, kako poteka delo mestne koalicije? Gre samo za glasovalni stroj?
Če se je v minulih mandatih za svetnike z Liste Zorana Jankovića (LZJ) v javnost prijelo ime “molčeča večina”, se v tem mandatu samo še utrjuje to prepričanje. Prav zanimivo bo spremljati, koliko Jankovićevih svetnikov se bo priglasilo k razpravi v mestnem svetu do konca mandata. Sam menim, da Ljubljana potrebuje več sproščenosti, upoštevanja različnih mnenj in mogoče se bodo v tem mandatu tudi svetniki LZJ večkrat opogumili in priglasili k razpravi ali pa prisluhnili ljudem in postavili kakšno svetniško vprašanje oziroma pobudo. Bomo videli.

Včasih je veljalo, da so nekateri t. i. županovi svetniki oziroma svetniki iz županove koalicije razumeli, da stvari ne gredo v pravo smer, vendar pa so v ključnih trenutkih vedno sklonili glavo in naredili, kakor jim je naročil šef. Je tudi zdaj tako?
Ali je sploh lahko drugače pri aktualnem županu? Njegov vzdevek “ljubljanski šerif” veliko pove.

Kako pa se župan obnaša do vas, opozicijskih svetnikov? V prejšnjih mandatih je bil namreč pogosto zelo grob. Je tudi zdaj tako?
V tem mandatu je nekoliko umiril retoriko, vsaj na mestnih sejah. Po hodnikih in neformalnih srečanjih pa se ne more izogniti svojemu šerifovskemu slogu komuniciranja in obnašanja.

Kako se kot vodja svetniške skupine SDS v mestnem svetu spopadate s težavami?
Za zdaj sem zadovoljen. Nova ekipa svetnic in svetnikov SDS ter nekaj dolgoletnih svetnikov je odlična sestava za dobro delo in sodelovanje. Na sejah razpravljamo tako o dobrih predlogih kot o tistih, s katerimi se ne strinjamo. To jasno povemo in argumentiramo.

Svetniki in svetnice SDS ste napovedali, da boste v zdajšnjem mandatu lokalni problematiki vsake četrtne skupnosti namenili veliko pozornosti. Kako so to napoved sprejeli občani?
Izjemno dobro. Meščani nam pišejo in nas vabijo na teren, da si skupaj z njimi ogledamo lokalno problematiko. Tako smo se odzvali vabilu in si ogledali graditev kanalizacije čez vodonosnik Kleče ter se seznanili s težavami pacientov v Zdravstvenem domu Jarše, ki se bojijo, da bodo zaradi prenove ostali brez osebnih zdravnikov.

Cilj v tem mandatu je, da seje svetniške skupine, ki so do sedaj potekale med štirimi stenami, preselimo med ljudi in skušamo najti rešitve za konkretne probleme. Je pa res, da tovrstni obiski terjajo poglobljeno pripravo, saj ljudje želijo konkretne odgovore.

Veliko pripomb je tudi na graditev kanalizacije čez vodonosnik Kleče, kljub temu ljubljanski župan ne popušča. Kaj se dogaja, kaj boste lahko naredili?
Čakamo na odgovore pristojnih organov, saj je bila na našo pobudo opravljena razprava na pristojnem odboru v državnem zboru. Tudi mi smo se spraševali, zakaj se MOL igra z zdravjem ljudi ter zakaj Vlada RS in pristojna ministrstva ne zavarujejo prebivalcev in vodnih virov. Pravica do čiste pitne vode je ustavna kategorija, ki jo je treba varovati kot kritično infrastrukturo, kar pa presega pristojnosti Mestne občine Ljubljana. Graditev na vodovarstvenem območju mora potekati premišljeno in skrbno.

Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor ter odbor DZ za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano sta sprejela ustrezne sklepe. Sedaj čakamo, kako in kdaj jih bodo izvedli.

Težave imajo tudi v Novih Jaršah, kjer jih pesti povsem zastarel zdravstveni dom. Kako je tam?
Tam vlada velika zmeda. Zdravstveni dom naj bi do konca leta zaprli, eden od osebnih zdravnikov je že dal odpoved. Ljudje so izgubljeni, saj so dobesedno čez noč ostali brez osebnega zdravnika. Nihče jih ni obvestil o nadomestnem zdravniku ali novem zdravstvenem domu.

Na zadnji seji mestnega sveta je župan na vprašanje naše svetnice Ide Medved sicer dejal, da bodo pacienti dr. Mitrovića obveščeni, kateremu zdravniku so dodeljeni. Upam da res. Nedvomno bi morali pristojni v takih primerih paciente obvestiti že prej. Žal tega niso storili.

Opozorili ste tudi na potrebno celovito energetsko obnovo Osnovne šole Ketteja in Murna. Županu ste poslali pisno vprašanje. Ste že prejeli odgovor, in če ste ga, kakšen je?
Odgovor je skrb zbujajoč, saj mestna oblast meni, da Osnovna šola Ketteja in Murna razpolaga z zadostnimi prostorskimi zmogljivostmi in ima ustrezne bivalne razmere. Ne znam si razložiti, kako si župan dotrajana lesena okna in šolo brez fasadnega ovoja predstavlja kot objekt, ki ni potreben obnove v letu ali dveh.

Foto: Demokracija, dotrajana okna OŠ Ketteja in Murna

Ljubljanski mestni svetniki ste na zadnji seji potrdili tudi poročilo akcijskega načrta o enakosti spolov v mestni občini Ljubljana za obdobje 2016-2018. Kaj je bistvo tega poročila?
Gre za običajno poročilo, ki ga mestna oblast redno pripravlja. Obsega 28 strani, v njem pa so predstavljeni dosežki MOL na področju integracije načela enakosti spolov pri procesih odločanja, ekonomski neodvisnosti, usklajevanju poklicnega, družinskega in zasebnega življenja, tradicionalnih družbenih vlogah in stereotipih o ženskah in moških, socialni vključenosti ranljivih skupin žensk in moških, preprečevanju nasilja nad ženskami in strpnosti do skupnosti LGBT+.

V okviru tega je tudi Parada ponosa, katere pokrovitelj je že 13 let ljubljanski župan, ki pravi, da je ta lahko vzor Evropi. Kakšno je vaše stališče?
Ljubljana naj bo vzor Evropi zaradi izjemnega projekta ali primera dobre prakse, ne pa zaradi vsiljevanja določene ideologije.

Mestni svet je podprl tudi akcijski načrt Enakost spolov v občini za obdobje 2019-2022. Točko dnevnega reda je zaznamovala burna razprava predvsem v delu, ki se nanaša na skupnost LGBT+. Dejansko je tako, da veliko ljudi sploh ne ve, kaj pomeni kratica LGBT. Kako je s tem in s tem povezano ideologijo? Ste na seji mestnega sveta govorili tudi o tem?
Seveda. Namen takih točk je burna razprava.

Nekateri so bili kritični, da sta bili proti temu načrtu v mestnem svetu le dve svetnici SDS. Kaj se je dogajalo?
Dokument obsega 8 poglavij, od tega je eno o strpnosti do skupnosti LGBT. Svetniki SDS večinsko podpiramo prizadevanja MOL v sedmih točkah, saj MOL npr. z različnimi mrežami programov in storitev lajša usklajevanje zasebnih in poklicnih obveznosti (varstvo otrok, skrb za starejše in druge pomoči potrebne osebe, preprečevanje nasilja nad ženskami).

Prav zaradi 8. točke, ki med drugim poudarja, da je eden od ciljev politike v MOL sprememba družbenega odnosa do skupnosti LGBT+, pa svetniki SDS nismo mogli podpreti celotnega dokumenta. Zaradi zadnje točke tudi nismo bili PROTI celotnem dokumentu, saj bi v takem primeru glasovali PROTI načelom, za katera se zavzemamo. Svetniki smo se tako večinsko strinjali, da se pri omenjenem dokumentu glasovanja vzdržimo. Dve mestni svetnici sta po svoji vesti glasovali proti celotnemu načrtu, kar je povsem demokratična odločitev. Župan ima s svojimi svetniki večino, kar mu omogoča, da izglasuje dobesedno karkoli. Takih odločitev opozicijski svetniki žal ne moremo preprečiti.

Letos je župan podražil številne storitve. Se po vašem védenju obetajo nove?
Drži. S 1. januarjem se je daljinsko ogrevanje podražilo za 10 odstotkov, 1. marca so se cene grobnin zvišale za 10 odstotkov. Od 1. marca je treba v garažnih hišah Kongresni trg in Kozolec plačati kar 1,50 evra za uro parkiranja. Prej je bila ta 1,20 evra. Enkratna vozovnica za mestni avtobus je s 1. aprilom dražja za 10 centov, s 1. majem je za 10 centov dražja tudi ura parkiranja v garažnih hišah v ožjem mestnem središču in zunaj njega. In ne nazadnje, od marca so položnice za preskrbo s pitno vodo dražje za 5 odstotkov, tiste za ravnanje z odpadki pa so dražje kar za 22 odstotkov. Nezaslišano.

To je račun, ki ga je svojim volivcem izstavil župan. Kot kaže, pa sledi nova podražitev. Čeprav se je župan še pred nekaj meseci hvalil, da Ljubljana ne bo podražila vrtcev, je na julijski seji pričakovati, da bo Jankovićeva molčeča večina podprla dražje vrtce, kar bo s 1. septembrom obremenilo družinske finance. Nikakor ne pristajam na politiko, ki meščanom brezkompromisno viša cene.

Vida Kocjan