18. leto zapored Mestna občina Ljubljana sodeluje v Evropskem tednu mobilnosti, največji mednarodni kampanji za spodbujanje trajnostne mobilnosti. Letošnji slogan kampanje se imenuje Gremo peš!

Z različnimi dogodki po dnevih, s tedenskimi dejavnostmi in več trajnimi ukrepi v tednu od 16. do 22. septembra 2019 se bodo posvetili predvsem promociji hoje, v skladu z letošnjim sloganom »Gremo peš!«. Poleg tega pa  tudi izboljševanju razmer za kolesarjenje in javni prevoz ter drugim trajnostno naravnanim oblikam mobilnosti.

Številne druge organizacije se pridružujejo oddelkom in službam Mestne uprave in zavodom MOL, predvsem aktivno se vključujejo ljubljanski vrtci in osnovne šole. Ker prevečkrat pozabimo, da je hoja najbolj naraven, zdrav in sproščujoč način mobilnosti, bodo skupaj pripravili številne dejavnosti, ki bodo le-to poudarjale. Z letošnjim sloganom želijo opozoriti na pomanjkanje fizične aktivnosti prebivalcev sodobne družbe, ki jo v veliki meri spodbuja pretirana raba osebnih avtomobilov.

Nepogrešljiv del vsakega ETM je Dan brez avtomobila, zaradi katerega bodo za motorni promet zaprli Slovensko cesto na odseku med Šubičevo ulico in Aškerčevo cesto. Zapora bo aktivna od sobote, 21.9. od 06:00 ure do nedelje, 22.9. do 17:00 ure. V soboto bo na zaprtem delu Slovenske ceste potekal pester program. V nedeljo, 22. septembra, bo od 8. do 17. ure zaprta tudi Cesta slovenskih kmečkih uporov (cesta na grad). V nedeljo bo uporaba avtobusov Ljubljanskega potniškega prometa brezplačna, prav tako parkiranje na parkiriščih P+R v upravljanju javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice. Brezplačen prevoz z mestnimi avtobusi na prireditve v sklopu ETM bomo ves teden omogočili tudi vrtcem in osnovnim šolam v MOL ter obiskovalcem predstav Kinodvora.

Vir: www.ljubljana.si

Tudi sami boste lahko prispevali k širjenju sporočila, da lahko s hojo, kolesarjenjem in uporabo javnega prevoza skupaj naredimo veliko za še bolj »zeleno« prihodnost in še višjo kakovost življenja v Ljubljani in širše.

V letu 2019 v sklopu ETM Mestna občina načrtuje 13 trajnih ukrepov, 17 tedenskih aktivnosti in 48 dogodkov ter dejavnosti po dnevih, katere si lahko pogledate na njihovi spletni strani https://www.ljubljana.si/sl/aktualno/etm-2019-gremo-pes/

U. C.