Evropski dan za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo

Foto: Pinterest

18. november je evropski dan za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo, ki ga je razglasil Svet Evrope leta 2014, na pobudo Slovenije.

 

Slovenija je razglasitev dneva zaščite otrok predlagala zaradi boljše obveščenosti in ozaveščenosti javnosti o tej pereči temi. Spolne zlorabe otrok so globalni problem in  predstavljajo hudo kršitev otrokovih pravic in lahko povzročijo dolgotrajne negativne posledice na njihovo celotno življenje.

 

Pred nasiljem in spolno zlorabo otrok si ne smemo zatiskati oči! Obvestite policijo, center za socialno delo in se obrnite na nevladne organizacije:

Društvo SOS telefon za ženske in otroke, žrtve nasilja: 080 11 55; druš[email protected]
Društvo za nenasilno komunikacijo: 01 43 44 822, 05 63 93 170; [email protected] 
Združenje proti spolnemu zlorabljanju: 080 2880; [email protected]

T. C.