Vlada je napovedala ukinitev študentskih bonov.

Na vladno odločitev so se odzvali v Slovenski demokratski mladini kakor tudi v Študentski organizaciji Slovenije, ki je pripravila dve resoluciji in sta jih potrdili tudi Nacionalna študentska unija in Evropska študentska unija.

V Slovenski demokratski mladini so zapisali:

V Slovenski demokratski mladini to ocenjujemo kot napad na urejen sistem študentske prehrane. To potezo Golobove vlade vidimo kot nizkoten napad na slovenske študente in študentke.

V Slovenski demokratski mladini bomo naredili vse, kar je v naši moči, da do te nore ideje vlade ne pride. Podpiramo peticijo Študentske organizacije Slovenije, ki je pričela z zbiranjem podpisov proti ukinitvi sistema subvencionirane študentske prehrane.

Vlada je v začetku leta sprva podražila študentsko prehrano. Minister Luka Mesec je nato obljubil, da bo v dialogu s študenti to napako popravil, sedaj spoznava, da je najlažje ta sistem enostavno ukiniti. V Slovenski demokratski mladini temu absolutno nasprotujemo.

V “Svobodi” smo le en študentski bon stran od socializma.

Študentska organizacija Slovenije pa je zapisala:

ESU podpira prizadevanja ŠOS za ohranitev sistema subvencionirane prehrane in avtonomije študentskih organizacij

Nacionalne študentske unije, članice Evropske študentske unije (ESU) so na 84. konferenci, na pobudo ŠOS, soglasno potrdile dve resoluciji.

S prvo resolucijo članice unije in ESU podpirajo prizadevanja ŠOS za ohranitev obstoječega sistema subvencionirane študentske prehrane v Sloveniji. Uvedba javnih menz bi v slovenskem okolju pomenila korak nazaj v smislu dostopnosti; tako z vidika lokacije ponudbe kot raznovrstnosti. Še posebej je lahko ta vidik problematičen za študente s posebnimi prehranskimi zahtevami ali potrebami, saj popolnoma zanemari vlogo prehrane pri zagotavljanju zdravega življenjskega sloga študentov.

Druga resolucija poudarja pomen avtonomije študentskih organizacij za uspešno in kakovostno zagovorništvo pravic študentov napram različnim deležnikom. Avtonomija mora v tem kontekstu biti tako organizacijska (samo-organiziranost), politična (ločenost od države in strank), finančna (neodvisen vir financiranja) in vsebinska. Nujno je, da države, visokošolski zavodi in ostale institucije v okolju, v katerem organizacije delujejo, spoštujejo njihovo avtonomijo, vsako vplivanje ali vmešavanje v delovanje študentskih organizacij pa je nesprejemljivo.

Uredništvo