Na dan Evrope, 9. maja, praznujemo mir in enotnost v Evropi. Ta dan obeležujemo obletnico zgodovinsko pomembne deklaracije Roberta Schumana, v kateri je ta predlagal novo obliko političnega sodelovanja v Evropi, ki bi zagotavljala trajni mir med narodi Evrope. Njegov predlog velja za začetek današnje Evropske unije.

»Ob dnevu Evrope, ki ga praznujemo 9. maja, se spominjamo pomembnih vrednot, ki nas povezujejo kot evropske državljane in državljanke. To je dan, ko se ozremo nazaj na zgodovino naše celine in hkrati pogledamo v prihodnost, polno izzivov in priložnosti. Evropa je zgodba o miru, sodelovanju in enotnosti, ki je zrasla iz ruševin vojn in konfliktov ter se razvijala v prostor, kjer si različne kulture, jeziki in tradicije delijo skupno prihodnost,« je ob današnjemu dnevu poudaril evropski poslanec.

»V tem času, ko se soočamo z globalnimi izzivi, kot so migracije, digitalizacija, varnostni izzivi, gospodarski izzivi, je še pomembneje, da kot Evropejci stopimo skupaj in iščemo skupne rešitve. Potrebujemo poglobljeno sodelovanje med državami članicami EU, da bomo lahko učinkovito odgovorili na izzive, ki nas čakajo, in oblikovali boljšo prihodnost za vse,« je prepričan poslanec.

»Danes vemo, da je Evropska unija več kot le gospodarska skupnost. Je skupnost vrednot, kot so svoboda, demokracija, pravna država in spoštovanje človekovih pravic, ki so temelj našega skupnega projekta. Zato je pomembno, da se ob dnevu Evrope zavemo svoje odgovornosti do teh vrednot in se zavzamemo za njihovo ohranjanje in krepitev,« izpostavlja dr. Milan Zver.

»Kljub izzivom, s katerimi se soočamo, sem prepričan, da ima Evropa svetlo prihodnost. Vendar pa moramo, da bi to dosegli:

ohraniti svojo enotnost in solidarnost ter se odzvati na potrebe svojih državljanov in državljank;

evrokratom in komisarjem, ki si prilaščajo pristojnosti, ki jim ne pritičejo, postaviti meje;

uspešno obvladovati valove ilegalnih migracij in ustrezno pomagati v tretjih državah ter zahtevati tudi vidne rezultate naše pomoči;

spremeniti dosedanjo levo politiko, ki je uničevala gospodarstvo in evropsko konkurenčnost v politiko, kjer se bo sprejemalo ukrepe za rast, razvoj in blaginjo vseh,« izpostavlja evropski poslanec.

Dr. Milan Zver še dodaja, da danes »praznujmo našo evropsko pripadnost in se tudi na evropskih volitvah potrudimo, da bomo izbrali ljudi, ki bodo prispevali k gradnji boljše Evrope za vse nas. Srečen Dan Evrope!«

Spletno uredništvo
Vir: evropski poslanec dr. Milan Zver