Evropski poslanec dr. Milan Zver je na Evropsko komisijo naslovil poslansko vprašanje v zvezi z izjavami direktorja Evropske agencije za mejno in obalno stražo Frontex Hansa Leijtensa, ki je v nedavnem intervjuju za Berliner Zeitung med drugim dejal, da »noben zid, nobena ograja, nobeno morje ne more preprečiti nelegalnega prečkanja meja.«

»Če izjave direktorja odražajo njegove vrednote in prepričanja, potem so le-ta v popolnem nasprotju z njegovim osnovnim poslanstvom, ki je zaščita evropskih meja pred nelegalnimi prehodi in kriminalom,« v poslanskem vprašanju opozarja dr. Milan Zver. Prav glede na slednje, poslanca zanima, ali Evropska komisija, kot varuhinja pogodb meni, da je Hans Leijtens glede na svoje izjave, primeren za vodenje agencije, katere glavna naloga je pomoč državam članicam pri upravljanju njihovih zunanjih meja, pri preprečevanju nezakonitih migracij in pri boju proti čezmejnemu kriminalu.

Pri tem je evropski poslanec še izpostavil, da »pred leti, ko smo ustanavljali Frontex in kasneje ko smo se zaradi povečanja migracijskega pritiska na evropske meje odločili kadrovsko okrepiti to agencijo, si nismo predstavljali, da bi takšno agencijo lahko vodil nekdo, ki je prepričan, da ni orodja, ki bi migrante odvrnil od nelegalnega prečkanja meja.«

Poslansko vprašanje Milan ZVER Frontex

Spletno uredništvo
Vir: Evropski poslanec dr. Milan Zver