dr. Anže Logar: Vodonosnik je eksistencialnega pomena za Ljubljančane

Foto: Socialna omrežja

Potem ko je minuli teden organizacija Alpe Adria Green za zamagovalca njihove črne liste razglasila Mestno občino Ljubljana za projekt kanal C0, je poslanec dr. Anže Logar na vlado naslovil vprašanje glede gradnje kanalizacijskih vodov na vodonosniku Ljubljana.

V Alpe Adria Green so opozorili, da “je MOL s spornim sprejemom OPN MOL 2010 umestil kanalizacijo na območje življenjsko pomembnega vodnega vira, v vodonosnik od Broda do mostu čez Savo na Ježici.” Gre za vir, ki je dejansko izvir Ljubljanske pitne vode, vodonosnik pa zagotavlja Ljubljani 90 % dnevnih potreb po pitni vodi.

Kot v pismu opozarja Logar, “prebivalce MOL upravičeno skrbijo nepravilnosti v postopku, ki ne dajejo zaupanja v premišljenost in dobronamernost projekta.”

Pravica do čiste pitne vode je bila v preteklem mandatu vpisana v Ustavo Republike Slovenije in jo je treba varovati.

Zato Logar na Vlado RS naslavlja naslednja vprašanja:

1. Kako bo vlada zagotovila uresničevanje ustavnega določila na omenjenem primeru v Mestni občini Ljubljana?

2. Kako vlada ocenjuje neodzivnost pristojne inšpekcijske službe v komunikaciji z nevladno okoljsko organizacijo AAG?

3. Minister za okolje in prostor je 17. decembra lani napovedal pregled projektne dokumentacije in prijav. Kakšne se ugotovitve in kateri ukrepi so predvideni? Katere konkretne ukrepe je do sedaj sprejel in izvedel minister Leben?

4. Vladna stranka SD je v svoj predvolilni program zapisala: »Na območjih, ki so pomembna za varovanje pitne vode, ne bomo sofinancirali investicij, ki povečujejo tveganja za kakovost pitne vode.« Ali ste v konkretnem primeru dobili kakšen predlog/pobudo/vprašanje s strani predstavnikov koalicijske SD?

5. Kanalizacijski vodi se pospešeno postavljajo tudi v Stanežičah, in sicer na način, ki ne zagotavlja nepropustnosti kanalizacijskih vodov. Kako lahko Ministrstvo za okolje in prostor RS dovoljuje nadaljevanje sporne gradnje na vodovarstvenem območju, ne da bi predhodno zaključilo s pregledom dokumentacije in potrdilo skladnost dokumentacije z normativno predlogo in okoljevarstvenimi standardi?

K. P.