Dr. Anže Logar: Kako se boste učinkovito spopadli s starajočo se demografsko sliko slovenske družbe?

Foto: Demokracija

Dr. Anže Logar, poslanec Državenga zbora, je na ministrico, pristojno za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, mag. Ksenijo Klampfer, naslovil pisno vprašanje glede priprave ustrezne družinske politike za učinkovit spopad s starajočo se demografsko sliko slovenske družbe.

Kot opozarja, “se Slovenija sooča s starajočo se družbo, na kar odločevalce opozarja praktično vsa strokovna javnost, gospodarstvo pa tudi mednarodne institucije. O problemu prenizke rodnosti v zadnjih letih govori tudi politika.

Kljub temu pa resorno ministrstvo do danes še ni predstavilo zakonodaje, ki bi v sodelovanju z ministrstvom za finance na sistemski ravni ustvarilo ustrezno družinsko politiko za učinkovit spopad s starajočo se demografsko sliko slovenske družbe.”

Zato je dr. Anže Logar Ministrstvu za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti zastavil konkretna vprašanja, in sicer:

1. Kakšne načrte ima ministrstvo v zvezi s pripravo družinske politike z navedbo predlogov zakonov in časovnico sprejema na ravni vlade?

2. Kaj so po mnenju ministrstva ključne spodbude za spodbujanje rodnosti?

3. Koliko konkretno znaša nadomestilo (porodniška oz. starševsko nadomestilo) za nosečnice, ki še niso (bile) v delovnem razmerju, torej študentke, brezposelne ali osebe brez statusa?R. G.