Z današnjim dnem je Mestna občina Ljubljana začela izdajati dovolilnice za dostavo na območju stanovanjske soseske Koseze. Uporabniki bodo lahko pridobili letno, mesečno, tedensko ali dnevno dovolilnico za dostavo.

Dostava na območju omenjene soseske je dovoljena v dostavnem času – od 6. do 8. ure, izjemoma, zaradi posebej utemeljenih razlogov, se lahko pridobi dovolilnico za dostavo izven dostavnega časa. Za dostop/izstop na to območje je potrebno imeti dovolilnico, s katero se preko sistema potopnih stebričkov omogoča avtomatski nadzor in evidenca nad vozili.

Kako do dovolilnice za dostavo?

Dovolilnice MOL za dostavo, prevoze, izredni prevoze itd., lahko pridobite le na podlagi prošnje.

V prošnji za dovolilnico je treba navesti: podatke o osebi, ki zaproša za dovolilnico (ime in priimek oz. naziv podjetja, naslov, davčno številko); kontaktno osebo in mobilno številko, razlog prevoza, naslov (lokacija) prevoza, datum in čas prevoza, tip vozila in registrsko številko.

Vse informacije v zvezi z dovolilnicami (način oddaje vlog, cena) ter spletni obrazec za dnevno (enkratno) dovolilnico so objavljene tukaj.

Spletno uredništvo
Vir: MOL