Povezani župani, županje ter podžupani in podžupanje v solidarnosti “Verjamem da zmoremo, če stopimo skupaj”.

Župani, županje, podžupani in podžupanje iz kluba županov in podžupanov SDS so se s pismom obrnili na vse občine, ki v zadnjih grozljivih poplavah niso bile prizadete. Pismo vodje kluba Danijela Vrbnjaka objavljamo v celoti:

Spoštovani kolegi.

Kar nekaj občin v Sloveniji je, ki smo se izognili naravni ujmi, ki je apokaliptično prizadela del Slovenije.

Povežimo se vsi mi, ki smo se tej nesreči izognili in pomagajmo kolegom županom  in kolegicam županjam, ki te sreče niso imeli.

Vzrok za nastalo situacijo je skupek več dejavnikov, eden je gotovo ta, da je narava nepredvidljiva. Drugi večji razlog je gotovo tudi, da se nam občinam s strani države nameni premalo finančnih sredstev za vzdrževanje vodotokov in gozdnih cest. Vendar o tem ob drugi priliki.

Danes je čas, da stopimo skupaj in pomagamo.

Pomagamo lahko tako, da tam kjer imamo občine možnost ponudimo delovno mehanizacijo in del delavcev komunalnih podjetij. Prav tako lahko svoje občane nagovorimo k delovni akciji in mi župani organiziramo prevoze in malico za naše ljudi, ki želijo pomagati. Prav tako jih s tem zaščitimo, da ne potujejo z lastnimi prevozi. Ni jih malo naših občank in občanov, ki želijo pomagati.

Povežimo se s kolegi župani, preko občinskih uprav oziroma regijskih centrov za zaščito in reševanje, ter z njimi koordinirajmo našo ponujeno pomoč.

Tudi prizadetim občinam bomo tako pomagali, saj jih bomo razbremenili klicev ljudi, ki želijo pomagati.

Verjamem, da bi bil vsak od nas, na tem mestu vesel ponujene pomoči.

Mi kot posamezniki lahko veliko naredimo ob podpori dobrih ljudi, za ljudi. Velikokrat stopimo skupaj za skupno dobro, ker tako lahko naredimo veliko več. Dragi kolegi, kolegice, zopet je nastopil ta čas.

Pomagajmo Savinjski, Gorenjski in Koroški.

Danijel Vrbnjak

Vodja kluba županov in podžupanov SDS 

Spletno uredništvo