Na bližajočih se lokalnih volitvah na listi stranke SDS za svetniško mesto v Ljubljani poteguje tudi Darinka Kovačič.

Leta 1957 sem se rodila v Ljubljani, torej je to moje rojstno mesto, v katerem živim že celo moje življenje. V Ljubljani sem obiskovala osnovno šolo, gimnazijo in nato še višjo šolo. Prvih dvajset let sem bila zaposlena v takratni Službi družbenega knjigovodstva, nato pa še dobrih 21 let v JP Energetika Ljubljana. Od  začetka leta 2020 pa sem v zasluženem pokoju. Živim na samem obrobju mesta, to je v Četrtni skupnosti Črnuče, ki je delno mestno, delno pa čisto podeželsko oziroma kmečko območje. Potrebe  prebivalcev v takem okolju se zelo razlikuje od potreb prebivalcev v mestnega okolja.

Sem poročena, mama trem odraslim otrokom in babica štirim vnukom.

Zakaj sem se odločila za kandidaturo za mestno svetnico?  Izhajajoč iz mešanega okolja, delno mestnega in delno kmečkega, ki ima specifične potrebe in menim, da jih je treba usklajevati in vsem zagotoviti enake pogoje: tako glede varstva otrok, šolstva, infrastrukture, zdravega okolja in nenazadnje tudi kulturnega in športnega udejstvovanja. Pa v našem okolju temu ni tako.

Marsikateri prebivalec naše četrtne skupnosti nima enakih pogojev za lagodno in enakovredno bivanje kot večina meščanov Ljubljane. Prebivalci Ljubljane, ki živijo v mestu, si ne predstavljajo, kako je, če nimaš kanalizacije, če vsako deževje spremeni makadamsko cesto v veliko luknjo, otroci nimajo pred nosom otroškega igrišča, do zdravnika  je težko priti  brez avtomobila, obisk kulturnih in športnih prireditev je za  marsikoga misija nemogoče. Vse te težave se vlečejo iz mandata v mandat in jih je potrebno čimprej rešiti. Zavzemala se bom za hitrejši razvoj obrobnih delov mesta, tako da bodo investicije enakomerneje porazdeljene po četrtnih skupnostih.

Glede na to, da sodim  med številčno obsežno skupino prebivalcev, to je upokojencev, se bom zavzemala za njim prijazno okolje, za dostopnost do primerne oskrbe, ko jo bodo ali pa jo že potrebujejo in za medgeneracijsko sodelovanje.

Pogosto slišimo ljudi reči, da jih politika ne zanima. Moje načelo pa je, da bi morala politika zanimati vsakogar od nas, saj nas odločitve in posledice političnih odločitev spremljajo na vsakem koraku od rojstva do smrti. Zato nam ne sme biti vseeno, kako in v kakšnem okolju živimo in kdo o tem odloča.

Moje vodilo torej je, da lahko spremenimo naše življenje v okolju le, če se aktivno vključimo v delo lokalnih organov.

Darinka Kovačič